ZDR Investments, a.s.
Naše fondy

ZDR Investments, a.s.

ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate

Investičním cílem fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic umístěných ve fondu. Prostředkem k dosažení investičního cíle je vyhledávání podhodnocených investičních aktiv, jejich pořizování a držba za účelem kapitálového zhodnocení. Fond investuje především do aktiv nemovité povahy, ať již majících formu věcí nemovitých, akcií, podílů, resp. jiných forem účastí na nemovitostních a obchodních společnostech, movitých věcí a jejich souborů a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů.

ZDR Investments, a.s.
  • Projekty nabývané fondem jsou situovány na území České a Slovenské republiky, a také Rakouska a jsou plně obsazeny nájemci.
  • ZDR Investments se zaměřuje na akvizice prémiových komerčních nemovitostí s predikovatelným výnosem.
  • Zásadní je lokalita a stav nemovitosti, osoby hlavních nájemců a kvalita nájemních smluv.

http://zdrinvestments.cz/fond-fki

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení

Smlouva o úpisu ZDR SICAV Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Ceník Klíčové informace Třída A Klíčové informace Třída B Klíčové informace Třída C Klíčové informace Třída D Pravidla a upozornění Podmínky k investování

Další informace

Informační teaser 06/2021 ZDR SICAV_VZ_2020 ZDR_Podfond_VZ_2020 ZDR SICAV_VZ_2019
Aktuální hodnota investiční akcie
období od 1.11. - 30.11.2021
Investiční třída A - 1,3310 CZK
Investiční třída B - 1,1250 CZK
Investiční třída C - 1,1912 EUR
Investiční třída D - 1,0885 EUR
Chci investovat
Očekávaný výnos
6 % až 8 %
Trvání 5 let
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek Třída A: max. 3,1 %
Třída B: max. 3,1 %
Výstupní poplatek 40 % do 3 let
0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
TRIKAYA nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
Fond českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s.
Fond Českých korporátních dluhopisů.
AMBEAT Invest SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
EDF Fond SICAV, a.s.
Zaměřuje se na investování do nemovitostních společností a do oblasti private equity.
ADAX Private Equity Fund SICAV a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
EXIMIA FUND SICAV, a.s
Cílem Fondu je poskytnout investorům zhodnocení investovaných finančních prostředků prostřednictvím dosažení nárůstu hodnoty investiční akcie nad její jmenovitou hodnotu.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím svých podfondů zhodnocuje finanční prostředky, investuje na kapitálových trzích zejména v USA.