ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Naše fondy

ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate

Investuje do diverzifikovaného portfolia kvalitních komerčních nemovitostí diskontního typu s bonitními nájemci, jež se zaměřují na prodej zboží nezbytné spotřeby.

  • Projekty nabývané fondem jsou situovány na území České a Slovenské republiky, a také Rakouska, Německa a Chorvatska a jsou plně obsazeny nájemci.
  • ZDR Investments se zaměřuje na akvizice prémiových komerčních nemovitostí s predikovatelným výnosem.
  • Zásadní je lokalita a stav nemovitosti, osoby hlavních nájemců a kvalita nájemních smluv.
  • Průměrná zůstatková délka dosahuje jedné z nejvyšších hodnot nájemních smluv (WAULT) na trhu.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate

INVESTIČNÍ CÍL

  • Investičním cílem fondu je ve střednědobém horizontu dosahovat stabilního zhodnocení 7–9 % ročně prostřednictvím investic do výnosových komerčních nemovitostí.
  • Prostředkem k dosažení investičního cíle je vyhledávání podhodnocených investičních aktiv, jejich pořizování a držba za účelem kapitálového zhodnocení. Fond investuje především do aktiv nemovité povahy, ať již majících formu věcí nemovitých, akcií, podílů, resp. jiných forem účastí na nemovitostních a obchodních společnostech, movitých věcí a jejich souborů a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů.

 

INVESTIČNÍ STRATEGIE

  • Fond investuje do kvalitních výnosových nemovitostí diskontního typu situovaných zejména v ČR.
  • K investicím přistupujeme konzervativně. Poměr bankovního financování vůči hodnotě nemovitosti dlouhodobě osciluje kolem 50 % a budoucí výnos predikujeme výhradně z inkasovaného nájemného, nikoliv ze spekulace na růst tržní hodnoty nemovitosti. I proto se soustředíme především na silné bonitní řetězce, které generují tržby v řádech desítek miliard eur a zpravidla uspokojují ty nejzákladnější potřeby. V portfoliu nájemců jsou tak potravinářské řetězce, drogerie, lékárny, chovatelské potřeby a další.
  • Těžíme z bohatých zkušeností partnerů fondu z oblasti výstavby a financování nemovitostí tohoto typu. O nemovitosti v portfoliu se stará vlastní facility management tým díky čemuž dosahujeme vyšší efektivnosti a dokážeme flexibilněji reagovat na požadavky nájemců.
  • Dlouhodobě kvalitní a pevné vztahy s nájemci potvrzuje ukazatel průměrné zůstatkové délky nájemních smluv (WAULT), který aktuálně dosahuje hodnoty 6,4 let. Strategie orientovaná na regionální retailové parky diskontního typu se ukázala být silně rezistentní vůči koronavirové krizi. Po dobu trvání vládních restrikcí zůstalo 84 % ploch otevřených. Významná většina nájemců tak neměla potíž s hrazením nájemného a výkonnost fondu nebyla negativně ovlivněna.

 

https://www.zdrinvestments.cz/fund/fki

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení

Smlouva o úpisu ZDR Investments - CZ Smlouva o úpisu ZDR Investments - CZ/EN Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Ceník Pravidla a upozornění Podmínky k investování

Další informace

Výroční zpráva 2023_ZDR ZDR Investments_report 2023 Informační teaser 12/2023 Informační teaser za rok 2022 Informační teaser 12/2022 Informační teaser 6/2022 Výroční zpráva 2022_ZDR Výroční zpráva 2021_ZDR
Aktuální hodnota investiční akcie
období od 1.5. - 31.5.2024
Investiční třída A - 1,6735 CZK
Investiční třída B - 1,2169 CZK
Investiční třída C - 1,4678 EUR
Investiční třída D - 1,1665 EUR
Aktiva ve fondu
6,647 mld. Kč (k 31.5.2024)
Chci investovat
Očekávaný výnos
7 % až 9 %
Trvání 5 a více let
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek max. 3,1 %
Výstupní poplatek 40 % do 3 let
0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.
Silverline Fund SICAV a.s.
Silverline Fund SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na
rezidenční development.

PORTIVA FONDY II SICAV a.s.
PORTIVA FONDY II SICAV a.s. je český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie v ČR.
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Fond zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů do společnosti FINEMO.CZ SE, které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.
Albatris Special Opportunity Fund SICAV a. s.
Dosahování výjimečných výnosů
pomocí investic do alternativních a
problémových aktiv.