DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Naše fondy

DIRECT VIGO SICAV, a.s.

Investujte do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou

  • Investice do pojišťovnictví a finančních služeb pokrývajících základní potřeby spotřebitelů a firem
  • Regulovaná odvětví pod dohledem ČNB
  • Výnos na základě reálných cash flow (pojistné rezervy, poplatky za transakce atd.)
DIRECT VIGO SICAV, a.s.

INVESTIČNÍ CÍL

  • Cílem fondu je stabilně zhodnocovat aktiva nad úrovní dlouhodobých úrokových sazeb v prémiových odvětvích s přísnou regulací v pojišťovnictví a finančních službách.

 

INVESTIČNÍ STRATEGIE

  • Investiční strategie je naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do firemních dluhopisů společností, resp. poskytování úročených půjček společnostem či podnikatelským skupinám podnikajícím zejména z oblasti pojišťovnictví, platebních karet a souvisejících služeb primárně v České republice, majoritně pak ze skupiny zakladatele fondu.
  • Jde o oblasti, ve kterých zakladatel fondu disponuje širokými a hlubokými znalostmi a do kterých investuje.
  • Výnosy z hospodaření s majetkem fondu fond znovu reinvestuje. Před pořízením firemních dluhopisů či poskytnutím půjčky je vždy provedena příslušná due dilligence společnosti, tak aby byla zajištěna návratnost investice.

 

VIGO Investments

  • Tým lidí s dlouholetými mezinárodními zkušenostmi v pojišťovnictví, bankovnictví a strategickém poradenství
  • Budujeme silné firmy a jejich prostřednictvím měníme odvětví, ve kterém působíme.
  • Stavíme na pevných hodnotách a silném poslání každé firmy. 

 

www.vigoinvestments.com

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení

Smlouva o úpisu DIRECT VIGO SICAV, a.s. Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Ceník Pravidla a upozornění Podmínky k investování Investiční teaser fondu

Další informace

Výroční zpráva 2022_DIRECT VIGO VIGO SICAV_VZ_2021 Pozvánka na VH Plná moc na VH
Aktuální hodnota investiční akcie
1.8. - 31.8.2023
Investiční třída R - 1,3323 CZK
Dividendová třída D - 1,0653 CZK
Aktiva ve fondu
755 mil. Kč (k 31.8.2023)
Chci investovat
Očekávaný výnos
8 - 8,5 %
Trvání optimálně 5 a více let
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek Max. 4 %
Výstupní poplatek 5 % do 1 roku
3 % do 3 let
0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi či při odkupu do výše 50 tis. Kč/rok
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Private Equity Fund SICAV a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím svých podfondů zhodnocuje finanční prostředky, investuje na kapitálových trzích zejména v USA.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Fond zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů do společnosti FINEMO.CZ SE, které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.