24 fondů ve správě

Profesionální správce fondů
kvalifikovaných investorů a speciálních fondů kolektivního investování

Stabilita a zkušenosti

Již 29 let zkušeností
ve finančním světě

CODYA IS

Krok správným směrem

CODYA IS

Objevte svět alternativních investic

s námi

CODYA investiční společnost, a.s.

Specialisté na vytváření, obhospodařování a administraci fondů.

Provádíme důkladnou analýzu potřeb investorů pro správné stanovení investiční strategie fondů. Monitorujeme a řídíme rizika fondů při zachování maximální efektivity a obezřetnosti.

Poskytujeme individuální poradenství v oblasti kolektivního investování, fondů kvalifikovaných investorů, právních, účetních a daňových souvislostí s touto oblastí.

Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

Aktuality

Ze světa CODYA

Všechny aktuality

Od 15.7.2024 najdete v nabídce CODYA nový fond:

Albatris Special Opportunity Fund SICAV a. s., Třídu investičních akcií A.

 

Tímto fondem naše společnost vstupuje do nového segmentu a to na pole fondů, které

investují do pohledávek a aktivně je spravují a vymáhají.

 

Více informací  ZDE

Od 1.6.2024 najdete v nabídce dvě nové Dividendové investiční třídy.

Možnost investovat do Dividendové třídy nově nabízí i  fondy  Property Fund for Living SICAV a.s.

a Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

Jedná se o další rozšíření možností zhodnocování finančních prostředků o pravidelnou výplatu výnosu.

V rámci CODYA MIX je tedy možné vytvořit diverzifikované dividendové portfolio z celkem 6 fondů. Jedná se o fondy DIRECT VIGO SICAV, MW investiční fond SICAV, ZDR Investments, Georgia ENERGY a již zmíněné fondy Property Fund for Living SICAV a.s.  a Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

Valná hromada AKAT ČR (Asociace pro kapitálový trh České republiky) , přijala za

řádného člena společnost CODYA investiční společnost, a.s..

AKAT ČR tak sdružuje celkem 86 členských společností, z toho je 53 řádných

členů a 33 přidružených členů a je jednou z největších asociací na finančním trhu v České republice.