23 fondů ve správě

Profesionální správce fondů
kvalifikovaných investorů a speciálních fondů kolektivního investování

Stabilita a zkušenosti

Již 29 let zkušeností
ve finančním světě

CODYA IS

Krok správným směrem

CODYA IS

Objevte svět alternativních investic

s námi

CODYA investiční společnost, a.s.

Specialisté na vytváření, obhospodařování a administraci fondů.

Provádíme důkladnou analýzu potřeb investorů pro správné stanovení investiční strategie fondů. Monitorujeme a řídíme rizika fondů při zachování maximální efektivity a obezřetnosti.

Poskytujeme individuální poradenství v oblasti kolektivního investování, fondů kvalifikovaných investorů, právních, účetních a daňových souvislostí s touto oblastí.

Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

Aktuality

Ze světa CODYA

Všechny aktuality

S účinností od 1.1.2024 dochází ke změně statutu fondu ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a. s. jeho podfondu ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1.

Více informací je uvedeno v Oznámení o změně statutu a specifických nákladů podfondu, které naleznete ZDE

 

Od 1.12.2023 najdete v nabídce CODYA nový fond:

Silverline Fund SICAV a.s., třídy investičních akcií: A a B.

Silverline Fund SICAV a.s je fondem kvalifikovaných investorů realizující projekty v developmentu rezidenčních nemovitostí.

Více informací naleznete ZDE

Od 7.11. 2023 najdete v nabídce CODYA nový fond:

VIGO PUBLIC SICAV a.s, VIGO PUBLIC realitní I. Podfond, je součástí silné a stabilní skupiny VIGO Investments, která společně s fondem tvoří nový ekosystém pro svět mobility Direct auto.

Jedná se o fond kolektivního investování, který je speciálním fondem nemovitostí ve formě akciové společnosti s proměnlivým základním kapitálem tzv. SICAV, s minimální investicí od 500,-Kč.

Více informací naleznete ZDE