Mapa světa

Informace související s udržitelností

Informace související s udržitelností

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (nařízení SFDR) zavádí požadavky na zveřejňování informací o udržitelnosti v odvětví finančních služeb.

Informace podle článků 3 a 4 nařízení SFDR

Informace podle článků 3 a 4 nařízení SFDR o strategiích pro začlenění rizik udržitelnosti do procesu investičních rozhodnutí a posuzování hlavních nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnost(pdf aktualizováno dne 20.1.2023)

Informace podle článku 10 nařízení SFDR

Informace podle článku 10 nařízení SFDR se poskytují pro následující fondy podle článků 8 nařízení SFDR:

ESG SeniorCARE SICAV, a.s., Podfond ESG SeniorCARE LIVING  I Informace o udržitelnosti (pdf