Mapa světa
O společnosti

Zkušený tým odborníků s expertní znalostí fondů

Představení společnosti

Zakladatelé i vrcholový tým společnosti mají za sebou dlouholeté působení v oblasti kolektivního investování, ať již z investičních nebo penzijních společností, tak z nemovitostního segmentu.

Vzhledem k rostoucí poptávce po alternativních investicích ze strany zkušených investorů se zakladatelé společnosti rozhodli vytvořit profesionální platformu pro tyto potřeby a tak na počátku roku 2018 vzniká investiční společnost CODYA. Tým je doplněn profesionály z oblasti účetnictví a daní.

Budeme rádi, když s námi spojíte svou investiční budoucnost a objevíte svět investic, který nemusí být závislý jen na kapitálových trzích.

Lidé

Představenstvo společnosti

Ing. Robert HLAVA

Ing. Robert HLAVA

zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel

Absolvent VUT Brno, Fakulta stavební, obor Ekonomika a řízení v roce 1993. Praxi ve finančních službách získal na pozicích v ČSOB, a.s., kde pracoval mimo jiné jako ředitel pobočky a ředitel obchodních vztahů v korporátní divizi.
Následně od roku 2002 pracoval v rámci skupiny PPF jako ředitel pobočky České pojišťovny, generální ředitel a předseda představenstva ČP INVEST, investiční společnosti a náměstek generálního ředitele České pojišťovny, a.s. pro retailový prodej.
Zároveň působil v pozicích ve statutárních orgánech – představenstvu Penzijního fondu České pojišťovny a Generali Real Estate Fund CEE, a.s.

Bc. Martin PŠAIDL

Bc. Martin PŠAIDL

zakladatel, člen představenstva a obchodní ředitel

Po absolvování bakalářského studia na Provozně ekonomické fakultě ČZU pracoval na manažerských pozicích v České pojišťovně. V letech 2005 až 2017 působil jako obchodní ředitel v ČP INVEST investiční společnosti (nyní Generali Investment CEE).
V letech 2013 – 2015 byl obchodním ředitelem a místopředsedou představenstva v Penzijní společnosti České pojišťovny

Ing. Kateřina OPLOVÁ

Ing. Kateřina OPLOVÁ

členka představenstva a finanční ředitelka

Kateřina vystudovala Univerzitu J. A. Komenského Praha. Dlouhodobě pracovala jako vedoucí útvaru portfolioadministrace a účetnictví investičních fondů a společnosti v ČP INVEST investiční společnost, a.s. (nyní Generali Investment CEE).
Před příchodem do CODYA IS pracovala jako konzultant SAPu v Zátopek Consulting, na zavádění systémů (vedení portfolií, účetnictví, oceňování) pro investiční společnosti a banky v České republice

Ing. Michal SEDLÁK, MBA

Ing. Michal SEDLÁK, MBA

člen představenstva a ředitel správy aktiv

Michal se prakticky celý profesní život pohybuje v oblasti financí. Kariéru začal v Komerční bance. V dalších letech pracoval pro ČSOB a Raiffeisenbank. V rámci bank působil v korporátním segmentu a na pozicích středního a vyššího managementu. Další praxi v oblasti investic získal v ČP INVEST investiční společnost, a.s. (nyní Generali Investment CEE). Michal má ekonomické vzdělání.

Ing. Jan Budík, Ph.D., MBA

Ing. Jan Budík, Ph.D., MBA

člen představenstva a vedoucí oddělení řízení rizik a výkaznictví

Jan vystudoval na VUT v Brně inženýrský obor Automatizace a kybernetika a doktorský obor Řízení a ekonomika podniku. Od roku 2014 se pohybuje ve finančním sektoru, kdy získal praxi v několika společnostech. Jeho pracovní zaměření je oblast řízení rizik, řízení portfolií a kvantitativní analýza. Současně je externím lektorem na VUT v Brně, kde je garantem předmětu zaměřeného na analýzu finančních trhů.

Aktuality

Tiskové zprávy

15. 7. 2024

Od 15.7.2024 najdete v nabídce CODYA nový fond:

Albatris Special Opportunity Fund SICAV a. s., Třídu investičních akcií A.

 

Tímto fondem naše společnost vstupuje do nového segmentu a to na pole fondů, které

investují do pohledávek a aktivně je spravují a vymáhají.

 

Více informací  ZDE

19. 6. 2024

Od 1.6.2024 najdete v nabídce dvě nové Dividendové investiční třídy.

Možnost investovat do Dividendové třídy nově nabízí i  fondy  Property Fund for Living SICAV a.s.

a Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

Jedná se o další rozšíření možností zhodnocování finančních prostředků o pravidelnou výplatu výnosu.

V rámci CODYA MIX je tedy možné vytvořit diverzifikované dividendové portfolio z celkem 6 fondů. Jedná se o fondy DIRECT VIGO SICAV, MW investiční fond SICAV, ZDR Investments, Georgia ENERGY a již zmíněné fondy Property Fund for Living SICAV a.s.  a Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

6. 6. 2024

Valná hromada AKAT ČR (Asociace pro kapitálový trh České republiky) , přijala za

řádného člena společnost CODYA investiční společnost, a.s..

AKAT ČR tak sdružuje celkem 86 členských společností, z toho je 53 řádných

členů a 33 přidružených členů a je jednou z největších asociací na finančním trhu v České republice.

21. 12. 2023

S účinností od 1.1.2024 dochází ke změně statutu fondu ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a. s. jeho podfondu ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1.

Více informací je uvedeno v Oznámení o změně statutu a specifických nákladů podfondu, které naleznete ZDE

 

4. 12. 2023

Od 1.12.2023 najdete v nabídce CODYA nový fond:

Silverline Fund SICAV a.s., třídy investičních akcií: A a B.

Silverline Fund SICAV a.s je fondem kvalifikovaných investorů realizující projekty v developmentu rezidenčních nemovitostí.

Více informací naleznete ZDE

8. 11. 2023

Od 7.11. 2023 najdete v nabídce CODYA nový fond:

VIGO PUBLIC SICAV a.s, VIGO PUBLIC realitní I. Podfond, je součástí silné a stabilní skupiny VIGO Investments, která společně s fondem tvoří nový ekosystém pro svět mobility Direct auto.

Jedná se o fond kolektivního investování, který je speciálním fondem nemovitostí ve formě akciové společnosti s proměnlivým základním kapitálem tzv. SICAV, s minimální investicí od 500,-Kč.

Více informací naleznete ZDE

2. 11. 2023

Od 1.11. 2023 najdete v nabídce CODYA nový fond:

PORTIVA FONDY II SICAV a.s., Portiva II, WATT & BUILD podfond. Jedná se o fond kvalifikovaných investorů, který nabývá podíly ve společnostech, které se zaměřují na výstavbu výroben elektrické energie, zejména pak obnovitelných zdrojů (solární, vodní, větrné, bioplynové) a poskytování financování těmto společnostem.

Více informací naleznete ZDE

15. 9. 2023

Od 15.9.2023 najdete v nabídce CODYA nový fond: 1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů poskytnutých společnosti FINEMO.CZ SE,

které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.

Více informací naleznete ZDE.

31. 8. 2023

CODYA investiční společnost, a.s. oznamuje, že k 1.9.2023 jsou platné nové Podmínky k investování do investičních fondů, které obhospodařuje a jejichž administraci provádí společností CODYA investiční společnost, a.s. (dále jen „Podmínky k investování“). Jejich znění nalzenete ZDE.

1. 7. 2023

Společnost Trikaya Asset Management a.s., jakožto zakladatel fondu Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s., vystavila Veřejný příslib garance.

14. 6. 2023

S radostí vám oznamujeme, že jsme vydali již 3️⃣. číslo našeho populárního CODYA Collection.
✅S CODYA Collection máte všechny informace týkající se našich fondů a naší společnosti CODYA v přehledné podobě na jednom místě.
Odkaz pro stažení CODYA Collection naleznete: ZDE 

1. 6. 2023

Od 1.6.2023 je zahájen úpis investičních akcií fondu Wine Management, Wine Management podfond - třída BTřída B je reinvestiční třída v EUR.

 Více informací naleznete ZDE.

22. 5. 2023

Od 22.5.2023 najdete v nabídce CODYA nový fond: EXPANDIA Investments SICAV, a.s., Expandia Industrial Parks podfondFond kvalifikovaných investorů, který dlouhodobě investuje do nájemních industriálních parků, které pronajímá českým výrobním a logistickým firmám nebo nadnárodním výrobním skupinám. Více informací naleznete ZDE.

1. 11. 2022

CODYA investiční společnost, a.s. oznamuje, že k 1.11.2022 jsou platné nové Podmínky k investování do investičních fondů, které obhospodařuje a jejichž administraci provádí společností CODYA investiční společnost, a.s. (dále jen „Podmínky k investování“). 

5. 10. 2022

Od 5.10.2022 najdete v nabídce CODYA nový fond: ESG SeniorCARE SICAV, a.s., Podfond ESG SeniorCARE LIVING.Fond kvalifikovaných investorů, jehož investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory. Více informací naleznete ZDE.

 

3. 10. 2022

Od 3.10.2022 najdete v nabídce CODYA nový fond: Volarik Capital SICAV a.s. Fond kvalifikovaných investorů, který zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. Více informací naleznete ZDE.

1. 9. 2022

Od 1.9.2022 najdete v nabídce CODYA nový fond: Triatleta fund SICAV, a.s. Fond kvalifikovaných investorů, který investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích. Více informací naleznete ZDE.

12. 7. 2022

Oznamujeme, že úpis investičních akcií 3M FUND MSI SICAV a.s. - Třída A za 1 Kč probíhá od 12.7.2022.

Třída A je třída reinvestiční s minimální investicí 5 mil. Kč. Více informací ZDE.

27. 6. 2022

Od 27.6.2022 najdete v nabídce CODYA nový fond: RSBC SICAV, a.s. Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií. Více informací naleznete ZDE

21. 6. 2022

Oznamujeme, že úpis investičních akcií Georgia Energy SICAV a.s., Georgia Energy I. podfond - dividendová třída B za 1 Kč probíhá od 21. 6. 2022 do 20. 9. 2022. Více informací ZDE

20. 6. 2022

MW Investiční fond SICAV, a.s. má novou dividendovou třídu s názvem D15. Minimální investice do této třídy je od 15 milionů Kč. Úpis investičních akcií třídy D15 probíhá od 20.6.2022. Více inormací ZDE.

23. 5. 2022

?16.5.2022 jsme se s částí námi spravovaných fondů zúčastnili FINfestu, největšího festivalu pro finanční profesionály. Fotogalerii a záznamy z našich přednášek můžete zhlédnout níže...

 

Číst více...

1. 5. 2022

Výroční zprávu za rok 2021 fondu EDF Fond SICAV, a.s. naleznete ZDE.

27. 4. 2022

Víte, že se CODYA MIX  obohatil o další fond? V rámci CODYA MIXU můžete nově sjednat i Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.. Obchodní nástroj CODYA MIX umožňuje diverzifikovat portfolio do různých sektorově zaměřených fondů a klient si tak může vytvořit investiční mix dle svých preferencí.  

1. 4. 2022

Už jste se seznámili s CODYA CollectionCODYA Collection je PDF soubor, ve kterém najdete všechny potřebné informace týkající se našich fondů a naší společnosti CODYA v přehledné podobě. Stahujte ZDE.

1. 3. 2022

Od 1.3.2022 najdete v nabídce CODYA nový fond: Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. Jedná se první český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení. Více informací naleznete ZDE

17. 2. 2022

Fond kvalifikovaných investorů Georgia Energy SICAV a.s. změnil investiční třídu B (minimální investice 5 mil. Kč) z reinvestiční na dividendovou. Výplata dividendy proběhne jednou ročně. Více ZDE.

31. 1. 2022

Hodnota spravovaných aktiv překročila k 31.12.2021 7 mld. Kč.

5. 1. 2022

CODYA investiční společnost, a.s. vás vítá v novém roce a přeje úspěšný start. Zároveň oznamujeme, že jsme vám již plně k dispozici a těšíme se na spolupráci v roce 2022.

 

8. 12. 2021

CODYA investiční společnost, a.s. si dovoluje oznámit, že provoz klientského servisu a linky bude přerušen v období od 23.12. do 31.12.2021. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2022.

 

 

15. 10. 2021

CODYA investiční společnost, a.s. oznamuje, že od 15.10.2021 byl zahájen úpis investičních akciíí na všech třech podfondech fondu Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.

 

13. 10. 2021

CODYA investiční společnost, a.s. oznamuje, že od 13.10.2021 do 12.1.2022 bylo zahájeno upisovací období za 1 CZK na fondu Property Fund for Living SICAV a.s., Property Fund for Living I. Podfond - třída PIA.

Více se dočtete zde.

8. 7. 2021

CODYA investiční společnost, a.s. obdržela dne 8.7.2021 povolení ČNB k přesáhnutí rozhodného limitu a zároveň mimo fondů kvalifikovaných investorů i povolení obhospodařovat a administrovat fondy speciální.

 

1. 7. 2021

Fond kvalifikovaných investorů VIGO SICAV, a.s. byl s účinností k 1.7.2021 přejmenován na DIRECT VIGO SICAV, a.s. a zároveň vytvořil dividendovou a reinvestiční třídu investičních akcií. Více informací naleznete ZDE.

 

30. 6. 2021

CODYA investiční společnost oznamuje změnu sídla centrály v Brně. Nová adresa je Lidická 48, 602 00 Brno – střed.

29. 6. 2021

CODYA investiční společnost si dovoluje oznámit, že od pátku 2.7.2021 od 15:00 do neděle 4.7.2021 budou všechny IT služby a systémy nedostupné z důvodu údržby těchto systémů. Děkujeme za pochopení. 

 

 

16. 6. 2021

Hodnota spravovaných aktiv překročila k 15. 6. 2021 5,1 mld. Kč.

24. 5. 2021

Valná hromada investičního fondu Wine Management SICAV, a. s. se uskuteční dne 22. června 2021 ve 13.30 hodin. Více informací naleznete v pozvánce zde.

21. 5. 2021

Valná hromada investičního fondu VIGO SICAV, a. s. se uskuteční dne 23. června 2021 v 11.00 hodin. Více informací naleznete v pozvánce zde.

 

10. 5. 2021

CODYA investiční společnost, a.s. oznamuje, že ke dni 10.5.2021 se zahájí úpis investičních akcií tříd A, B a Z podfodnu ADAX Private Equity I. podfond fondu ADAX Provate Equity Fund SICAV a.s.

 

10. 5. 2021

3 roky na trhu – 11 fondů pod správou. Podívejte se na naše fondy a investujte s odborníky.

4. 1. 2021

Víte co znamená CODYA MIX a jaké má výhody?

Číst více...

29. 12. 2020

CODYA IS oznamuje investorům, že ke dni 1.1. dochází k přejmenování fondu SOLEK SICAV, a.s. na MW Investiční fond SICAV, a.s. a ke změně sídla na Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1.

7. 12. 2020

CODYA investiční společnost si dovoluje oznámit, že provoz klientského servisu a linky bude přerušen v období od 28.12. do 31.12.2020. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití svátečních dní.

1. 11. 2020

CODYA Investiční společnost, a.s. dnes zahájila úpis investičních akcií tříd A a B podfondu AMBEAT II. Realitní podfond fondu kvalifikovaných investorů AMBEAT INVEST SICAV, a.s.

CODYA investiční společnost, a.s.

Sídlo
Poňava 135/50, Lelekovice
PSČ 664 31, Česká republika
Centrála
Lidická 48
Brno, PSČ 602 00
Obchodní rejstřík

Výpis z obchodního rejstříku
Datová schránka: ec23qxw

 

IČ: 06876897
Základní kapitál

4.500.000 Kč
splaceno 100 %

Zakladatelé

Ing. Robert Hlava - 50%
Bc.  Martin Pšaidl - 50%

Auditor

PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Servis pro média

JUDr. Michal Cpin
Tel.: +420 725 577 474
E-mail: cpin@codyainvest.cz

Informační povinnost

Výroční zprávy

Kariéra

Jsme otevřeni nápadům, které nám naši zaměstnanci přináší. Chtete i Vy být součástí našeho týmu?

CV prosím posílejte na adresu: markova@codyainvest.cz

 

Aktuálně otevřené pozice