EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Naše fondy

EXPANDIA Investments SICAV, a.s.

EXPANDIA Investments SICAV, a.s., Expandia Industrial Parks podfond

Dlouhodobě investujeme do nájemních industriálních parků, které pronajímáme českým výrobním a logistickým firmám nebo nadnárodním výrobním skupinám. Více jak 10-ti leté zkušenosti s provozováním industriálních parků a jejich rozvojem jsou zárukou stabilní dlouhodobé investice.

 • Fond startuje se dvěma plně obsazenými industriálními parky v Třebíči a Červeném Kostelci.
 • Další investice budou zaměřeny na rozšíření stávajících parků novou výstavbou a prostřednictvím akvizic nových industriálních parků.
 • Diversifikované portfolio nájemců zajišťuje stabilitu příjmů z nájmů, které jsou 2-6 let dlouhé (WAULT).
 • Zakladatelé fondu jsou majoritními podílníky fondu a plánují portfolio fondu Expandia Industrial Parks podfondu dále dlouhodobě rozvíjet a zhodnocovat.

www.expandia.cz

EXPANDIA Investments SICAV, a.s.

INVESTIČNÍ CÍL

 • Cílový výnos pro investory je 7-9% p.a. (po započtení poplatků provozu fondu).
 • Prostředkem dosažení zhodnocení pro investory je provozování industriálních parků s maximální obsazeností, pravidelnou revizí nájmů a dalšího zhodnocování nemovitostí dostavbami nových prostor nebo zlepšování stávajících prostor.
 • Areály v portfoliu mají prostory pro novou výstavbu moderních prostor kvality A pro výrobu nebo logistiku. Na tuto výstavbu jsou připraveny studie nebo přímo projekty pro výstavbu  pravomocným stavebím povolením.

INVESTICE V PORTFOLIU

 • Na startu fondu budou v portfoliu 2 industriální parky, které skupina Expandia dlouhodobě provozuje. Tyto parky mají celkovou pronajímatelnou plochu 47 tis. m², jsou plně obsazené a nesou roční nájem 52 mil. Kč.
 • Industry park Třebíč  (IPT) – pronajatelná plocha 19.5 tis. m², 100% obsazenost, WAULT 6 let, rok výstavby 1989/2008, potenciál developmentu 15 tis. m², nájemci GUMOTEX, Wera, Frankische, Huhtamaki. IPT je relativně flexibilní areál s poměrně značným rozvojovým potenciálem v blízkosti Dukovan (potenciál do budoucna). Územní rozhodnutí na 1. etapu dostavby 5000 m² očekáváme v červnu 2023.
 • Industrial Park Červený Kostelec  (IPCK) – pronajatelná plocha 27.9 tis m², 100% obsazenost, WAULT 2 roky, rok výstavby 1928-94/2018, potenciál developmentu 5 tis. m² (existující pravomocné stavební povolení), nájemci – Continental, SaarGummi, Joyson Safety Systems, Albi. IPCK je relativně kompaktní areál s dlouhodobými velkými nájemci a dobrým napojením na novou dálnici vedoucí do Polska.

 

O EXPANDIA

 • Expandia je privátní investiční skupina založená v roce 1993.
 • Historicky se Expandia angažovala v kuponové privatizaci a v podobném schématu v Chorvatsku.
 • Aktuálně Expandia spravuje investiční prostředky svých 2 privátních českých akcionářů.
 • Bilanční suma je okolo 5.5 miliardy Kč, roční ziskovost všech entit okolo 400 mil. Kč (EBITDA).
 • Expandia se angažuje jak ve výrobní a IT sféře, tak v oblasti nemovitostí. V obou větvích podnikání rosteme, máme nové projekty a nápady. Investice nás baví a chceme se dále rozvíjet.
 • Máme vlastní tým investičních profesionálů a pracujeme s kvalitními poradci a partnery.
 • Zveme nové investory spolu s námi investovat a zhodnocovat své investiční prostředky. Expandia plánuje dlouhodobě rozvíjet Expandia Industrial Parks podfond a držet ve fondu významný podíl.

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení

Výzva k úpisu Smlouva o úpisu EXPANDIA Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Ceník Pravidla a upozornění Podmínky k investování Statut fondu

Další informace

Výroční zpráva 2023_EXPANDIA EXPANDIA - Brožura EXPANDIA - Leták
Aktuálně probíhá úpis investičních akcií
Třída A: 1.0000 CZK
(od 02.02.2024 do 01.05.2024)
Aktiva ve fondu
475 mil. Kč k 31.3.2024
Chci investovat
Očekávaný výnos
7-9 % p.a.
Trvání 5 a více let
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek Třída A: max. 4 %
Výstupní poplatek 40 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi
0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
Silverline Fund SICAV a.s.
Silverline Fund SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na
rezidenční development.

PORTIVA FONDY II SICAV a.s.
PORTIVA FONDY II SICAV a.s. je český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie v ČR.
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Fond zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů do společnosti FINEMO.CZ SE, které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.
Albatris Special Opportunity Fund SICAV a. s.
Dosahování výjimečných výnosů
pomocí investic do alternativních a
problémových aktiv.