1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Naše fondy

1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.

Fond je založen za účelem zhodnocování prostředků investorů prostřednictvím úvěrů zajištěných portfoliem reverzních hypoték. Cílem fondu je dosahovat dlouhodobého stabilního výnosu nad inflací bez ohledu na vývoj na finančních trzích či trhu s nemovitostmi. Všechny úvěrové tranše poskytnuté z fondu jsou vždy zajištěny zástavními právy k portfoliu pohledávek z reverzních hypoték. 

1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.

Fond financuje poskytování reverzních hypoték. Reverzní hypotéka je neúčelový spotřebitelský úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, kterou vlastní spotřebitel.

Fond poskytuje zajištěný úvěr do společnosti FINEMO.CZ SE, která je řízena zakladateli fondu a poskytuje pouze reverzní hypotéky.

Reverzní hypotéka na byt nebo rodinný dům klienta, kterému je reverzní hypotéka poskytnuta, je vždy zajištěna zástavním právem zapsaném v katastru nemovitostí ve prospěch FINEMO.CZ SE.

Zakladatelé fondu disponují 20letými zkušenostmi z finančního sektoru se zaměřením na poradenskou činnosti, strategické řízení či oblast řízení rizik.

www.fondreverznichhypotek.cz

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení

Smlouva o úpisu 1.Fond reverzních hypoték Smlouva o poskytování služeb Codya IS Ceník Pravidla a upozornění Podmínky k investování

Další informace

Pozvánka na VH Výroční zpráva 2023_1.FRH Schéma - FOND - Finemo Informační list - 09/2023
Aktuální hodnota investiční akcie
1.5. - 31.5.2024
Investiční třída PIA - 1,2679 CZK
Investiční třída PRIA- 1,1564 CZK
Aktiva ve fondu
204 mil. Kč (k 31.5.2024)
Chci investovat
Očekávaný výnos
8 %
Trvání 4 a více let
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek Max. 4 %
Výstupní poplatek Třída PIA
6 % při odkupu investičních akcií do 1 roku od jejich vydání investorovi
4 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi
0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání

Třída PRIA
0 % z hodnoty odkupovaných Investičních akcií, pokud Smlouva o úpisu neurčí jinak
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.
Silverline Fund SICAV a.s.
Silverline Fund SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na
rezidenční development.

PORTIVA FONDY II SICAV a.s.
PORTIVA FONDY II SICAV a.s. je český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie v ČR.