Volarik Capital SICAV a.s.
Naše fondy

Volarik Capital SICAV a.s.

Volarik Capital SICAV a.s., Podfond Volarik Capital Mikulov

  • Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě
  • Cílem podfondu je dosahování dlouhodobého stabilního výnosu  kolem 8 % p.a. na investičním horizontu delším 5 let

Volarik Capital SICAV a.s.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

  • Volarik Capital SICAV a.s., Podfond Volarik Capital Mikulov je založen za účelem zhodnocování prostředků investorů prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě.
  • Cílem fondu je dosahování dlouhodobého stabilního výnosu.
  • Poměr cíleného výnosu a jeho předpokládané stability v čase činí z fondu zajímavou příležitost k diverzifikaci vašeho portfolia.

Volarik Capital

  • Česká investiční společnost Volarik Capital vyhledává, spravuje a rozvíjí aktiva ve třech klíčových oblastech – Industry, Hospitality a Real Estate.
  • Desítky zaměstnanců věnují svou energii i nezpochybnitelné zkušenosti službám, produktům a projektům, které se soustředí na
    design, udržitelnost a technologické inovace léty prověřených byznysů.
  • Skupinu v roce 2016 založil podnikatel Mike Volařík a účetní hodnota jejích aktiv dnes přesahuje 270 milionů korun.

 

www.volarikcapital.eu

 

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení

Smlouva o úpisu Volarik Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Ceník Pravidla a upozornění Podmínky k investování

Další informace

Výroční zpráva 2022_Volarik Informační teaser 2024
Aktuální hodnota investiční akcie
Třída PIA: 1,0806 CZK
(1.2. - 29. 2. 2024)
Aktiva ve fondu
158 mil. Kč (k 29.2.2024)
Chci investovat
Očekávaný výnos
8 % p.a.
Trvání Minimálně 5 let
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek Třída PIA: max. 3 %
Výstupní poplatek 30 % při odkupu investičních akcií do 1 roku od jejich vydání investorovi
20 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi
10 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi
0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání investorovi
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.
Silverline Fund SICAV a.s.
Silverline Fund SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na
rezidenční development.

PORTIVA FONDY II SICAV a.s.
PORTIVA FONDY II SICAV a.s. je český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie v ČR.
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Fond zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů do společnosti FINEMO.CZ SE, které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.
VIGO PUBLIC SICAV a.s
Skupina VIGO Investments, pod kterou patří také Direct pojišťovna, expanduje od roku 2021 do oblasti autoslužeb.