Triatleta fund SICAV, a.s.
Naše fondy

Triatleta fund SICAV, a.s.

Triatleta fund SICAV, a.s.

  • Fond kvalifikovaných investorů, který investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích
  • Cílem fondu je přinášet dlouhodobý a udržitelný růst pro investory při zachování vysoké míry likvidity.
  • Fond je aktivně řízen a každá investice je důkladně zvažována na základě fundamentální analýzy

 

Triatleta fund SICAV, a.s.

Proč akcie?

  • Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnější investice
  • Vysoká likvidita na mezinárodních trzích
  • Akcie přinášejí tok kapitálu od podniků k investorům
  • Kolísání na trzích může přinášet zajímavé příležitosti

Jak investujeme?

  • Investujeme dlouhodobě - na nákup akcií pohlížíme jako na skutečný podíl ve firmě, kterou vlastníme
  • Investujeme na rozvinutých trzích - fond investuje na rozvinutých trzích, mezi rozvinutými trhy pak preferuje ty, které mají vysokou míru ochrany minoritních akcionářů
  • Diverzifikujeme rozumně - naše portfolio se skládá z koncertovaného portfolia přibližně 25–30 titulů, dosahujeme tak rozumné diverzifikace, která nám umožňuje provádět důkladnou aktivní správu investovaných prostředků a možnost se zaměřit na ty nejvhodnější podniky

 

www.triatleta.cz 

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení

Výzva k úpisu Smlouva o úpisu Triatleta Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Ceník Pravidla a upozornění Podmínky k investování

Další informace

Výroční zpráva 2022_Triatleta Investiční teaser
Aktuálně probíhá úpis investičních akcií
Třída A: 120,6099 CZK
(1.3. - 31.3.2024)
Třída B: 12,8244 EUR
(1.3. - 31.3.2024)
Třída C: 12,7216 USD
(1.3. - 31.3.2024)
Třída R: 100 CZK
Aktiva ve fondu
388 mil. Kč (k 31.3.2024)
Chci investovat
Očekávaný výnos
8 % až 9 %
Trvání Minimálně 5 let
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek Třídy A, B, C: max. 3 %
Třída R: max. 5 %
Výstupní poplatek 0 %
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.
Silverline Fund SICAV a.s.
Silverline Fund SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na
rezidenční development.

PORTIVA FONDY II SICAV a.s.
PORTIVA FONDY II SICAV a.s. je český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie v ČR.
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Fond zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů do společnosti FINEMO.CZ SE, které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.
VIGO PUBLIC SICAV a.s
Skupina VIGO Investments, pod kterou patří také Direct pojišťovna, expanduje od roku 2021 do oblasti autoslužeb.