Fond českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s.
Naše fondy

Fond českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s.

Cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb. Tohoto cíle bude dosahováno investování zejména do firemních dluhopisů. Doplňkově fond může investovat do půjček, úvěrů, pohledávek, nástrojů peněžního trhu, nástrojů kapitálových a finančních trhů. Fond bude investovat zejména do firemních dluhopisů s fixním či variabilním výnosem a držením do jejich maturity, čímž bude omezena závislost Fondu na budoucím vývoji úrokových sazeb. Úvěrové a úrokové riziko může být zajišťováno nástroji typu CDS, resp. úrokovými swapy. Fond bude nabývat do majetku pouze dluhopisy emitentů, kteří budou mít v době jejich pořízení podle názoru Společnosti dostatečnou úroveň bonity, která je předpokladem pro splacení výnosů a jistiny.

Fond českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s.
  • Věříme, že v současné situaci na finančních trzích jsou právě korporátní dluhopisy nástrojem, který nese příjemný výnos ruku v ruce s rozumnou mírou rizika.
  • Naším cílem je fond, který je alternativou přímého nákupu dluhopisů. Chceme našim klientům nabídnout srovnatelný výnos, ovšem s výrazně nižším rizikem a lepší dostupností prostředků.
  • Toho dosahujeme tak, že máme silnější vyjednávací pozici, než drobný investor. Díky tomu nakupujeme do fondu dluhopisy za výrazně lepších podmínek.
  • Strategii fondu opíráme o naše bohaté zkušenosti, které s dluhopisy máme.

http://dluhopisovyfond.cz

Historie vývoje hodnoty fondu

Zhodnocení od založení
7,55 %
Zhodnocení za 2020
6,05 %
Zhodnocení za 3 měsíce
0,46 %
Zhodnocení za 6 měsíců
1,41 %
Zhodnocení za 12 měsíců
3,37 %

Formuláře ke stažení

Smlouva o úpisu FČKD SICAV Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Ceník Klíčové informace Aktuální zpráva o činnosti fondu Pravidla a upozornění Podmínky k investování

Další informace

Výroční zpráva FČKD za rok 2020 Ročenka Fondu FČKD 2020 Výroční zpráva FČKD za rok 2019
Aktuální hodnota investiční akce
1.0755 CZK (1.4. - 30.6.2021)
Chci investovat
Očekávaný výnos
5 %
Trvání 5 a více let
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek Max. 5 %
Výstupní poplatek Max. 10 % z hodnoty odkupovaných investičních akcií
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
TRIKAYA nemovitostní fond SICAV, a.s.
Nabízíme jedinečnou příležitost investovat do konkrétních komerčních projektů s vysokým potenciálem růstu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments, a.s.
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
AMBEAT Invest SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
EDF Fond SICAV, a.s.
Zaměřuje se na investování do nemovitostních společností a do oblasti private equity.
ADAX Private Equity Fund SICAV a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
EXIMIA FUND SICAV, a.s
Cílem Fondu je poskytnout investorům zhodnocení investovaných finančních prostředků prostřednictvím dosažení nárůstu hodnoty investiční akcie nad její jmenovitou hodnotu.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím investic na kapitálových trzích a to zejména do konvertibilních dluhopisů a ETF na ně navázaných.