FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Naše fondy

FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.

Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů a zápůjček.

 • Cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb.
 • Tohoto cíle bude dosahováno investování zejména do firemních dluhopisů. Doplňkově fond může investovat do půjček, úvěrů, pohledávek, nástrojů peněžního trhu, nástrojů kapitálových a finančních trhů.
 • Fond bude investovat zejména do firemních dluhopisů s fixním či variabilním výnosem a držením do jejich maturity, čímž bude omezena závislost Fondu na budoucím vývoji úrokových sazeb.
 • Úvěrové a úrokové riziko může být zajišťováno nástroji typu CDS, resp. úrokovými swapy. Fond bude nabývat do majetku pouze dluhopisy emitentů, kteří budou mít v době jejich pořízení podle názoru Společnosti dostatečnou úroveň bonity, která je předpokladem pro splacení výnosů a jistiny.
 • Věříme, že v současné situaci na finančních trzích jsou právě korporátní dluhopisy nástrojem, který nese příjemný výnos ruku v ruce s rozumnou mírou rizika.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.

INVESTIČNÍ CÍL

 • Naším cílem je fond, který je alternativou přímého nákupu dluhopisů. Chceme našim klientům nabídnout srovnatelný výnos, ovšem s výrazně nižším rizikem a lepší dostupností prostředků.
 • Toho dosahujeme tak, že máme silnější vyjednávací pozici, než drobný investor. Díky tomu nakupujeme do fondu dluhopisy za výrazně lepších podmínek.

 

INVESTIČNÍ STRATEGIE

 • Investiční strategie je postavena zejména na nemovitostních společnostech, dále pak oblasti zdravotnictví a na obnovitelných zdrojích. Do těchto sektorů investujeme, protože jsme schopni je kvalitně analyticky pokrývat. Také podle našeho názoru představují stabilní složku podnikatelského spektra a mají hmatatelný majetek.
 • Všechny dluhopisy procházejí náročným procesem výběru. Kvalitativně tak projde našimi měřítky jen asi 10 % dluhopisů, které se běžně vyskytují na trhu.
 • U všech nakupovaných dluhopisů dbáme na nadstandardní ošetření rizik.
 • Strategii fondu opíráme o naše bohaté zkušenosti, které s dluhopisy máme.
 • Fond investuje do mnoha firem v různých sektorech. Díky tomu je sníženo celkové riziko v porovnání s přímým nákupem dluhopisu jedné konkrétní firmy.

 

http://dluhopisovyfond.cz

Historie vývoje hodnoty fondu

Zhodnocení od založení
14,27 %
Zhodnocení za 6 měsíců
2,10 %
Zhodnocení za 2020
6,05 %
Zhodnocení za rok 2021
-0,64 % komentář v informačním letáku
Zhodnocení za rok 2022
1,63 % komentář ve zhodnocení roku 2022
Zhodnocení za rok 2023
4,30 %

Formuláře ke stažení

Smlouva o úpisu FČKD SICAV Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Ceník Klíčové informace Aktuální zpráva o činnosti fondu Pravidla a upozornění Podmínky k investování

Další informace

Výroční zpráva 2023_FČKD Informační leták 2023 Brožura 2023 Zhodnocení roku 2022 Výroční zpráva 2022_FČKD Výroční zpráva 2021_FČKD
Aktuální hodnota investiční akcie
1,1427 CZK (1.4. - 31.6.2024)
Aktiva ve fondu
79 mil. Kč (k 30.6.2024)
Chci investovat
Očekávaný výnos
7 - 8 %
Trvání 5 a více let
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek Max. 5 %
Výstupní poplatek Max. 10 % z hodnoty odkupovaných investičních akcií
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.
Silverline Fund SICAV a.s.
Silverline Fund SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na
rezidenční development.

PORTIVA FONDY II SICAV a.s.
PORTIVA FONDY II SICAV a.s. je český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie v ČR.
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Fond zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů do společnosti FINEMO.CZ SE, které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.
Albatris Special Opportunity Fund SICAV a. s.
Dosahování výjimečných výnosů
pomocí investic do alternativních a
problémových aktiv.