RSBC SICAV, a.s.
Naše fondy

RSBC SICAV, a.s.

RSBC SICAV, a.s., Podfond RSBC Defence

  • Zaměřuje se na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií, které budou s ohledem na polarizovanou geopolitickou situaci v dalších letech profitovat z nárůstu výdajů států a organizací na obranu
  • Hlavním aktivem nového fondu je společnost RSBC Defence s.r.o., která vlastní 100% podíl v dynamicky rostoucí slovinské průmyslové společnosti Arex zaměřené na obrannou výrobu, se zakázkami ve státech NATO, na Blízkém východě a v Jižní Americe

 

RSBC SICAV, a.s.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

  • Fond investuje do sektorů obranné výroby a souvisejících technologií s hlavními klienty z oblasti "defence & law enforcement". Mezi odběrateli Arexu jsou významné společnosti z obranného průmyslu zemí NATO včetně České republiky. Hlavním aktivem nového fondu je společnost RSBC Defence, která vlastní 100% podíl v dynamicky rostoucí slovinské výrobní společnosti Arex.

KDO JE VÝROBCE AREX?

  • Společnost AREX je hlavním investičním aktivem fondu. Dlouhodobě úspěšně výrobní firma se 160 zaměstnanci s ústředím ve Slovinsku se zaměřuje zejména na dodávky pro bezpečnostní a obranný průmysl, včetně policejních a armádních složek. Většina její produkce směřuje na náročné a konkurenční trhy západní Evropy a USA. Rozvojové projekty má ale firma i v Brazílii a dalších zemích.
  • Hlavní činností společnosti je vývoj a výroba plastové munice pro výcvikové účely, pistolí a nábojových pásů. Kromě toho dodává i další části vojenské výbavy (např. ochranné vesty, speciální batohy, nože) a různá technologická řešení.

        

 

SKUPINA RSBC

  • Klíčem úspěchu skupiny RSBC je schopnost rozpoznat investice, jež mají ve svém segmentu mimořádný potenciál. Nemíříme naslepo, věříme svým zkušenostem a instinktu v oblastech, kterým rozumíme.
  • Základem našeho portfolia jsou nemovitosti, realitní fondy, průmysl, agro sektor a strojírenství. Na poli venture capital se zaměřujeme převážně na nové technologie ve vzdělávání a zdravotnictví, ale vítáme i zajímavé partnery z jiných oblastí.
  • Naše základna je v České republice. Vyhledáváme však také atraktivní příležitosti v zahraničí, například ve střední a východní Evropě či ve Velké Británii.

www.rsbcdefence.cz 

 

Historie vývoje hodnoty fondu

Objem aktiv skupiny RSBC
8 mld. Kč
Historie výrobní firmy AREX
29 let
Očekávané tržby společnosti AREX v r. 2023
720 mil. Kč

Formuláře ke stažení

Smlouva o úpisu - RSBC Smlouva o službách CODYA Ceník Pravidla a upozornění Podmínky k investování Statut

Další informace

VZ - 2022 RSBC Defence _ presenter 2023_06_001 Zpráva pro investiční poradce Zhodnocení za rok 2022
Aktuální hodnota investiční akcie
1.3. - 31.3.2024
Třída PIA:
1,1973 CZK
Třída BIA:
1,2082 CZK
Třída EIA:
1,0145 EUR
Aktiva ve fondu
2,403 mld. Kč (k 31.3.2024)
Chci investovat
Očekávaný výnos
8% / 9% + podíl až 30%, zajištěný roční výnos klienta plus podíl na celkových výnosech
Trvání 5 a více let
Minimální investice Třída PIA: 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Třída BIA: 10.000.000 Kč
Třída EIA : 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek Třída PIA: max. 3 %
Třída BIA: max. 2 %
Třída EIA: max. 3%
Výstupní poplatek 40 % při odkupu investičních akcií do 1 roku od jejich vydání investorovi
30 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi
20 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi
10 % při odkupu investičních akcií do 5 let od jejich vydání investorovi
0 % při odkupu investičních akcií po 5 a více letech od jejich vydání
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.
Silverline Fund SICAV a.s.
Silverline Fund SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na
rezidenční development.

PORTIVA FONDY II SICAV a.s.
PORTIVA FONDY II SICAV a.s. je český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie v ČR.
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Fond zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů do společnosti FINEMO.CZ SE, které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.
VIGO PUBLIC SICAV a.s
Skupina VIGO Investments, pod kterou patří také Direct pojišťovna, expanduje od roku 2021 do oblasti autoslužeb.