Silverline Fund SICAV a.s.
Naše fondy

Silverline Fund SICAV a.s.

  • Silverline Fund SICAV je  fond kvalifikovaných investorů, realizující projekty v developmentu rezidenčních nemovitostí. Cílem fondu je přinést investorům  stabilní dvouciferný výnos.

  • Fond je unikátní ve svém přístupu: investiční tým na měsíční bázi vyhodnocuje nižší desítky investičních příležitostí. Po důkladném výběru fond investuje do projektu, kde jsou rizika známá a přiměřená a naproti tomu marže signifikantní. Investiční tým také přímo řídí veškeré developerské projekty, a tedy má plně pod kontrolou rozpočty i časový harmonogram.

 

https://silverlinere.com/cs

Silverline Fund SICAV a.s.

PROČ INVESTOVAT SE SILVERLINE

  • ZHODNOCENÍ A OCHRANA VLOŽENÝCH PROSTŘEDKŮ: Výnos fondu cílíme na 9-12 % p.a. . Konzervativní investiční strategii naplňujeme prostřednictvím důsledné diverzifikace portfolia z pohledu typu a geografie projektů. Dodržujeme také bezpečnou míru zadluženosti na úrovni 50-60 % LTV.
  • ANGAŽOVANOST A MOTIVACE ZAKLADATELŮ: Investujeme pouze do projektů pod vlastní manažerskou kontrolou, každý developerský projekt je řízen jedním ze zakladatelů. Zakladatelé jsou vysoce kapitálově angažování a odměněni až po dosažení cílového výnosu pro investory.
  • PŘEHLED O TRHU A FLEXIBILITA BUSINESS MODELU: Máme dokonale zmapované segmenty trhu díky vlastním pravidelným analýzám. Soustředíme se projekty s krátkým investičním cyklem, což nám umožňuje rychle reagovat na tržní trendy a využít vzniklých příležitostí.

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení

Smlouva o službách CODYA IS Smlouva o úpisu SILVERLINE Ceník Pravidla a upozornění Podmínky k investování

Další informace

Výroční zpráva 2023_Silverline Představení Silverline Factsheet Silverline
Aktuální hodnota investiční akcie
1.10. - 31.12.2023
Třída A: 1,1536 CZK
Třída B: 1,0911 CZK
Třída E: 1,0000 EUR
Aktiva ve fondu
153 mil. Kč (k 31.12.2023)
Chci investovat
Očekávaný výnos
9 - 12 %
Trvání 5 a více let.
Minimální investice 125.000 EUR, nebo 1.000.000 CZK
Vstupní poplatek max. 5 %
Výstupní poplatek 8 % při odkupu investičních akcií do 1 roku od jejich vydání investorovi
6 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi
4 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi
0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.
PORTIVA FONDY II SICAV a.s.
PORTIVA FONDY II SICAV a.s. je český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie v ČR.
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Fond zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů do společnosti FINEMO.CZ SE, které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.