ZDR Investments SICAV a.s., podfond Real Estate - třída D
Naše fondy

ZDR Investments SICAV a.s., podfond Real Estate - třída D

ZDR Investments SICAV a.s., podfond Real Estate - třída D

Výhody investice do fondů ZDR Investments

• Prémiové retailové nemovitosti

• Bonitní nájemci z řad mezinárodních i českých řetězců

• Predikce výnosů pouze z nájemného

• Vlastní development a facility management

ZDR Investments SICAV a.s., podfond Real Estate - třída D

Historie vývoje hodnoty fondu

Zhodnocení od založení
15,67 % (bez zahrnutí vyplaceného zhodnocení)
Zhodnocení za 2019
0,96 %
Zhodnocení za 2020
9,43 % (bez zahrnutí vyplaceného zhodnocení)
Výplata zhodnocení ( k nom. hodnotě inv. akcie 1 EUR)
za rok 2020 7,5 % za rok 2019 0,9 %
Výplata zhodnocení ( k nom. hodnotě inv. akcie 1 EUR)
za rok 2021 7,5 %

Formuláře ke stažení

Smlouva o úpisu ZDR SICAV Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Klíčové informace Třída D
Aktuální hodnota investiční akcie
1,1567 EUR (1.4. - 30.4.2023)
Aktiva ve fondu
5,443 mld. Kč (k 30.4.2023)
Chci investovat
Očekávaný výnos
8 %
Trvání minimálně 5 let
Minimální investice 125.000 EUR nebo ekvivalent 1.000.000,-Kč
Vstupní poplatek Max. 3,1 %
Výstupní poplatek 40 % při odkupu IA do 3 let od jejich vydání
0 % při odkupu IA po 3 letech od jejich vydání
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Private Equity Fund SICAV a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím svých podfondů zhodnocuje finanční prostředky, investuje na kapitálových trzích zejména v USA.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.