Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Naše fondy

Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.

Poskytuje financování kvalitním, zejména brněnským, nemovitostním projektům s vysokým potenciálem

  • Fond investuje výhradně do nemovitostí od společnosti TRIKAYA, které jsou ve fázi developmentu nebo již dokončené s pravidelným cashflow z pronájmu.
  • Cílem fondu je postupné rozšiřování portfolia o investice do dalších nemovitostí od společnosti TRIKAYA.
  • Vzhledem ke strategii fondu investovat pouze do nemovitostí společnosti TRIKAYA je zde výhoda hluboké znalosti daných nemovitostí a tím i kvality investice.
  • Zakladatelem fondu je společnost TRIKAYA, jejíž majitelé jsou dlouholetí profesionálové v oblasti stavebnictví, disponující hlubokou odborností v tomto odvětví. Společnost je stabilní a etablovanou společností na trhu.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.

Cílem zakladatelů fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí rezidenčního či kancelářského typu včetně výstavby nových nemovitostí a to zejména v Jihomoravském kraji, ale i v dalších lokalitách v ČR a SR. Současně fond může poskytovat financování developerům prostřednictvím půjček či držením dluhopisů.

 

  • Komentář ke zhodnocení za rok 2022

Fond Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s. používá při stanovování hodnoty NAV fondu metodu backward pricing. V průběhu měsíce ledna 2023 se stanovilo NAV z hodnot aktiv vlastněných fondem ke dni 31.12.2022, jež je platná pro měsíc leden. Tato stanovená hodnota investiční akcie činila 1,2629 Kč, to představuje na roční bázi zhodnocení 9,06 %.

 

http://fond.trikaya.cz/

Historie vývoje hodnoty fondu

Zhodnocení od založení
28,73 %
Zhodnocení za 3 měsíce
1,76 %
Zhodnocení za 6 měsíců
6,04 %
Zhodnocení za 3 roky
6,48 % p.a.
Zhodnocení za 12 měsíců
8,42 %

Formuláře ke stažení

Smlouva o úpisu TRIKAYA SICAV Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Infolist fondu Ceník Klíčové informace Pravidla a upozornění Podmínky k investování

Další informace

Zpráva zakladatelů 1Q/2023 Informační teaser Výroční zpráva 2022_Trikaya VZ skupiny Trikaya 2021
Aktuální hodnota investiční akcie
1,2873 CZK (1.6. - 30.6.2023)
Aktiva ve fondu
180 mil. Kč (k 31.5.2023)
Chci investovat
Očekávaný výnos
8 %
Trvání 5 a více let
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek Max. 4 %
Výstupní poplatek 3 % do 3 let
0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi či při odkupu do výše 50 tis. Kč/rok
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Private Equity Fund SICAV a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím svých podfondů zhodnocuje finanční prostředky, investuje na kapitálových trzích zejména v USA.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.