Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Naše fondy

Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.

Poskytuje financování kvalitním, zejména brněnským, nemovitostním projektům s vysokým potenciálem

  • Fond investuje výhradně do dluhopisů a podílů v nemovitostních společnostech od skupiny Trikaya, které jsou ve fázi developmentu.
  • Cílem fondu je postupné rozšiřování portfolia o investice do dalších nemovitostí od skupiny Trikaya.
  • Vzhledem ke strategii fondu investovat pouze do nemovitostních projektů skupiny Trikaya, je zde spojení mezi zakladatelem fondu a nemovitostními projekty a tím i vysoká míra kontroly.
  • Zakladatelem fondu je skupina Trikaya, jejíž majitelé jsou dlouholetí profesionálové v oblasti stavebnictví, disponující hlubokou odborností v tomto odvětví.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.

Cílem fondu je postupné rozšiřování portfolia o investice do dalších nemovitostí. Ve fázi developmentu fond poskytuje financování projektu prostřednictvím dluhopisů nebo zápůjček s relativně stabilním výnosem, které doplňují vlastní zdroje společnosti Trikaya a seniorní bankovní zdroje v průběhu projektu.

 

  • Komentář ke zhodnocení za rok 2023

Fond Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s. používá při stanovování hodnoty NAV fondu metodu backward pricing. V průběhu měsíce ledna 2024 se stanovilo NAV z hodnot aktiv vlastněných fondem ke dni 31.12.2023, jež je platná pro měsíc leden. Tato stanovená hodnota investiční akcie činila 1,3855 Kč, to představuje na roční bázi zhodnocení 9,71 %.
 

http://fond.trikaya.cz/

Historie vývoje hodnoty fondu

Zhodnocení od založení
45,05 %
Zhodnocení za 3 měsíce
4,69 %
Zhodnocení za 6 měsíců
8,30 %
Zhodnocení za 12 měsíců
14,21 %

Formuláře ke stažení

Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Smlouva o úpisu TRIKAYA SICAV Infolist fondu Ceník Klíčové informace Pravidla a upozornění Podmínky k investování

Další informace

Veřejný příslib Zpráva zakladatelů 1Q/2023 Informační teaser Výroční zpráva 2022_Trikaya VZ skupiny Trikaya 2021
Aktuální hodnota investiční akcie
1,4505 CZK (1.4. - 30.4.2024)
Aktiva ve fondu
173 mil. Kč (k 31.3.2024)
Chci investovat
Očekávaný výnos
8 %
Trvání 5 a více let
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek Max. 4 %
Výstupní poplatek 3 % do 3 let
0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi či při odkupu do výše 50 tis. Kč/rok
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.
Silverline Fund SICAV a.s.
Silverline Fund SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na
rezidenční development.

PORTIVA FONDY II SICAV a.s.
PORTIVA FONDY II SICAV a.s. je český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie v ČR.
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Fond zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů do společnosti FINEMO.CZ SE, které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.
VIGO PUBLIC SICAV a.s
Skupina VIGO Investments, pod kterou patří také Direct pojišťovna, expanduje od roku 2021 do oblasti autoslužeb.