AMADEUS SICAV a.s.
Naše fondy

AMADEUS SICAV a.s.

AMADEUS SICAV a.s., AMADEUS I. podfond

Široce diverzifikované řešení (nejen) alternativních investic při nízké nákladovosti a akceptovatelné likviditě.

  • AMADEUS I. je prvním podfondem v rámci akciové společnosti s proměnlivým kapitálem AMADEUS SICAV, a.s.
  • Vhodná jako all-in-one doplněk k tradičním investičním aktivům.
  • Slabá vazba na vývoj kapitálových trhů a nižší kolísavost vývoje hodnoty kurzu.
  • Zakladatelem je společnost KZ FINANCE, která na trhu působí již déle než 20 let. AMADEUS I. vydává svým investorům dvě třídy investičních akcií – A & B, jež se liší pouze výší minimální investice a správcovským poplatkem.
AMADEUS SICAV a.s.

INVESTIČNÍ CÍL

  • Investičním cílem je nabídnout komplexní diverzifikované portfolio složené převážně z vybraných fondů kvalifikovaných investorů na českém trhu a doručit investorům relativně stabilní výnos překonávající inflaci.

 

INVESTIČNÍ STRATEGIE

  • Naše investiční strategie se opírá o následující hodnoty – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
  • Primárně jsou do portfolia zařazovány investice s expozicí vůči jiným než tržním rizikům. Většinovou část tvoří jiné fondy kvalifikovaných investorů, před zařazením do portfolia je vždy důsledně vyhodnocována nejen strategie, ale také management těchto fondů.
  • Zaměřujeme se na produkty, které nabízí zajímavý poměr výnosu a rizika a využíváme dlouholeté praxe členů investičního výboru získané při správě individuálních portfolií bonitní klientely.

 

Myšlenka založení fondu, který by u investorů vhodným způsobem doplňoval tradiční aktiva v akciových a dluhopisových fondech, uzrávala v našich hlavách několik let. Během nich se nabídka fondů kvalifikovaných investorů na českém trhu zněkolikanásobila, a proto dnes není už ani tak obtížné sestavit vhodný mix takovýchto produktů, jako spíše dodržet požadavky na minimální výši investice do těchto nástrojů. Sestavit si podobně diverzifikované portfolio totiž znamená mít k dispozici likvidní prostředky v řádu desítek milionů. S AMADEEM I. však na tuto diverzifikaci dosáhnete už od jednoho milionu korun.

 

http://amadeusfond.cz

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení

Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Smlouva o úpisu AMADEUS SICAV Ceník Pravidla a upozornění Podmínky k investování

Další informace

Výroční zpráva 2022_Amadeus AMADEUS_VZ_2021
Aktuální hodnota investiční akcie
období od 1.10. - 31.12.2023
Investiční třída A - 1,2745 CZK
Investiční třída B - 1,2508 CZK
Aktiva ve fondu
479 mil. Kč (k 31.12.2023)
Chci investovat
Očekávaný výnos
až 6 %
Trvání 2 roky
Minimální investice Třída B : 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Třída A : minimálně 10.000.000 Kč
Vstupní poplatek Třída A - Max. 1,5 %
Třída B - Max. 3 %
Výstupní poplatek 5 % do 1 roku
3 % do 2 let
1 % do 3 let
0 % po 3 a více letech od vydání investičních akcií investorovi
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.
Silverline Fund SICAV a.s.
Silverline Fund SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na
rezidenční development.

PORTIVA FONDY II SICAV a.s.
PORTIVA FONDY II SICAV a.s. je český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie v ČR.
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Fond zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů do společnosti FINEMO.CZ SE, které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.
VIGO PUBLIC SICAV a.s
Skupina VIGO Investments, pod kterou patří také Direct pojišťovna, expanduje od roku 2021 do oblasti autoslužeb.