AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Naše fondy

AMBEAT INVEST SICAV, a.s.

AMBEAT INVEST SICAV, a.s. – AMBEAT II. Realitní podfond

Fond investuje do zařízení poskytujících zdravotní a sociální péči, primárně pro seniory.

 • Poptávka převyšuje nabídku a v souvislosti se stárnutím populace se bude poptávka po tomto typu služeb i nadále zvyšovat.
 • Naše příjmy jsou z velké části tvořeny státními, garantovanými platbami a případnou ekonomickou krizí tak jsou ovlivněny pouze v minimální míře.
 • Pro naše projekty využíváme i bankovní financování. Každý projekt je tak nezávisle ohodnocen i ze strany úvěrující banky a každá pořizovaná nemovitost je oceněna nezávislým znalcem odsouhlaseným bankou a depozitářem.
 • Poskytujeme potřebnou společenskou službu pro zranitelnou, seniorní skupinu obyvatel.
 • Prostřednictvím našich sesterských firem, TAPIKO a OZP práce pomáháme spoluobčanům se zdravotním postižením najít pracovní uplatnění v našich firmách či na trhu práce.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.

 

INVESTIČNÍ CÍL

 • Našim cílem je nabídnout investorům dlouhodobé, stabilní zhodnocení investice na úrovni až 8 % p. a.

 

INVESTIČNÍ STRATEGIE

 • Orientujeme se na investice do oblasti zdravotní a sociální péče, se specifickým zaměřením na seniory.
 • Tuto oblast vnímáme jako investičně podhodnocenou. Dle nezávislých analýz dnes v ČR chybí téměř 15 tisíc lůžek v zařízení péče pro seniory a vzhledem ke stárnutí populace potřeba péče v této oblasti bude dále narůstat.
 • Investujeme i do oblasti péče, která je naším pacientům poskytována v jejich domácím prostředím. Domníváme se, že tento typ služeb se bude do budoucna velmi dynamicky rozvíjet a vhodně doplní naše služby poskytovaných v domovech pro seniory.

 

PORTFOLIO FONDU

 • V roce 2011 jsme založili společnost AHC a.s. se zaměřením na oblast dlouhodobé lůžkové a terénní péče. 
 • Doposud jsme vybudovali síť 27 zařízení a poboček poskytujících jak dlouhodobou pobytovou, tak terénní zdravotní a sociální péči, a to včetně péče hospicové. Stali jsme se tak jedním z nejvýznamnějších soukromých poskytovatelů služeb v této oblasti v České republice.
 • V roce 2020 jsme vytvořili prostor pro investování do oboru pobytových zařízení dlouhodobé péče i pro externí institucionální a kvalifikované investory. Oddělili jsme služby poskytovatele zdravotních a sociálních služeb od vlastních nemovitostí, ve kterých je péče poskytována a nemovitosti jsme vložili do fondu kvalifikovaných investorů Ambeat Invest SICAV a.s. I. Realitní podfond.

 

http://ambeatinvest.cz

Historie vývoje hodnoty fondu

Počet zdravotních center
27
Počet lůžek v našich zařízení
557
Pevná doba nájmů
8 let

Formuláře ke stažení

Smlouva o úpisu AMBEAT Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Ceník Pravidla a upozornění Podmínky k investování Výzva k úpisu

Další informace

Pozvánka na VH 2024 Výroční zpráva 2023_Ambeat Informační teaser 2023 Výroční zpráva 2022_Ambeat Výroční zpráva 2021_Ambeat
Aktuální hodnota investiční akcie
1.1. - 31.3.2024
Investiční třída A - 1,2159 CZK
Investiční třída B - 1,0000 CZK
Aktiva ve fondu
641 mil. Kč (k 31.3.2024)
Chci investovat
Očekávaný výnos
až 8 %
Trvání 5 a více let
Minimální investice Třída A: 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Třída B: 10.000.000 Kč
Vstupní poplatek Třída A: max. 4 %
Třída B: max. 2 %
Výstupní poplatek 5 % do 1 roku
3 % do 3 let
0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.
Silverline Fund SICAV a.s.
Silverline Fund SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na
rezidenční development.

PORTIVA FONDY II SICAV a.s.
PORTIVA FONDY II SICAV a.s. je český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie v ČR.
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Fond zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů do společnosti FINEMO.CZ SE, které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.