AMBEAT Invest SICAV, a.s.
Naše fondy

AMBEAT Invest SICAV, a.s.

AMBEAT INVEST SICAV, a.s. – AMBEAT II. Realitní podfond

Naše příjmy jsou z velké části tvořeny státními, garantovanými platbami a případnou ekonomickou krizí tak jsou ovlivněny pouze v minimální míře. Pro naše projekty využíváme i bankovní financování. Každý projekt je tak nezávisle ohodnocen i ze strany úvěrující banky a každá pořizovaná nemovitost je oceněna nezávislým znalcem odsouhlaseným bankou a depozitářem. Poskytujeme potřebnou společenskou službu pro zranitelnou, seniorní skupinu obyvatel. Prostřednictvím našich sesterských firem, TAPIKO a OZP práce pomáháme spoluobčanům se zdravotním postižením najít pracovní uplatnění v našich firmách či na trhu práce.

AMBEAT Invest SICAV, a.s.
  • V roce 2011 jsme založili společnost AHC a.s. se zaměřením na oblast dlouhodobé lůžkové a terénní péče. 
  • Doposud jsme vybudovali síť 27 zařízení a poboček poskytujících jak dlouhodobou pobytovou, tak terénní zdravotní a sociální péči, a to včetně péče hospicové. Stali jsme se tak jedním z nejvýznamnějších soukromých poskytovatelů služeb v této oblasti v České republice.
  • V roce 2020 jsme vytvořili prostor pro investování do oboru pobytových zařízení dlouhodobé péče i pro externí institucionální a kvalifikované investory. Oddělili jsme služby poskytovatele zdravotních a sociálních služeb od vlastních nemovitostí, ve kterých je péče poskytována a nemovitosti jsme vložili do fondu kvalifikovaných investorů Ambeat Invest SICAV a.s. I. Realitní podfond.

 

http://ambeatinvest.cz

Historie vývoje hodnoty fondu

Počet zdravotních center
27
Počet lůžek v našich zařízení
557
Pevná doba nájmů
8 let

Formuláře ke stažení

Smlouva o úpisu AMBEAT SICAV Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Ceník Klíčové informace Třída A Klíčové informace Třída B Pravidla a upozornění Podmínky k investování

Další informace

Informační teaser 2021 AMBEAT SICAV_VZ_2020 AMBEAT_Podfond I_VZ_2020 AMBEAT_Podfond II_VZ_2020
Aktuální hodnota investiční akcie
1.7. - 30.9.2021
Investiční třída A - 1,0316 CZK
Chci investovat
Očekávaný výnos
5 %
Trvání Minimálně 5 let
Minimální investice Třída A : 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Třída B : 10.000.000 Kč
Vstupní poplatek Třída A : max. 4 %
Třída B : max. 2 %
Výstupní poplatek 5 % do 1 roku
3 % do 3 let
0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
TRIKAYA nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments, a.s.
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
Fond českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s.
Fond Českých korporátních dluhopisů.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
EDF Fond SICAV, a.s.
Zaměřuje se na investování do nemovitostních společností a do oblasti private equity.
ADAX Private Equity Fund SICAV a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
EXIMIA FUND SICAV, a.s
Cílem Fondu je poskytnout investorům zhodnocení investovaných finančních prostředků prostřednictvím dosažení nárůstu hodnoty investiční akcie nad její jmenovitou hodnotu.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím svých podfondů zhodnocuje finanční prostředky, investuje na kapitálových trzích zejména v USA.