ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Naše fondy

ESG SeniorCARE SICAV, a.s.

ESG SeniorCARE SICAV, a.s., Podfond ESG SeniorCARE LIVING 

Fond prosazuje principy udržitelnosti v oblasti životního prostředí, sociální oblasti i oblasti správy a řízení, a splňuje tedy klasifikaci dle článku 8 nařízení SFDR Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088.

  • Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory
  • Investičním cílem je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména do zařízení, která vytváří prostor pro důstojné a aktivní stáří
  • Cílová výnosnost fondu 9% p.a.
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

  • Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
  • Akvizice jsou zaměřeny na udržitelné ESG projekty.

ESG STRATEGIE

  • V rámci našich dlouhodobých ESG závazků se hrdě hlásíme k zásadám a cílům odpovědného investování.
  • Pevně věříme, že jejich rozvíjení je cestou k dosažení lepší a udržitelnější budoucnosti pro nás všechny.
  • Odpovědnost vůči našim investorům, nájemcům, obchodním partnerům, společnosti a životnímu prostředí je součástí naší firemní kultury - o její naplnění usilujeme každý den.

"Vytváříme moderní portfolio zařízení pro seniory a podílíme se na udržitelné budoucnosti."

 

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení

Výzva k úpisu Smlouva o úpisu ESG Smlouva o úpisu/ Subscription Agreement ESG Smlouva o poskytování služeb CODYA IS CZ/ ENG Ceník/ Price List Vlastnická a řídící struktura CZ/ ENG Daňové prohlášení CZ/ ENG Pravidla a upozornění Podmínky k investování

Další informace

Informační brožura 2024 Výroční zpráva 2022_ESG Report výkonnosti 5/2023 Informace o udržitelnosti Memorandum CZ Memorandum ENG
Aktuální hodnota investiční akcie
Třída PIA: 1,1450 CZK
(od 1.1. - 31.1.2024)
Aktiva ve fondu
237 mil. Kč (k 31.1.2024)
Chci investovat
Očekávaný výnos
9 % p.a.
Trvání Doporučeno 5 let
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek Třída PIA: max. 4 %
Výstupní poplatek 10 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi
5 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi
0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.
Silverline Fund SICAV a.s.
Silverline Fund SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na
rezidenční development.

PORTIVA FONDY II SICAV a.s.
PORTIVA FONDY II SICAV a.s. je český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie v ČR.
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Fond zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů do společnosti FINEMO.CZ SE, které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.
VIGO PUBLIC SICAV a.s
Skupina VIGO Investments, pod kterou patří také Direct pojišťovna, expanduje od roku 2021 do oblasti autoslužeb.