CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond

Investuje do zápůjček či do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK.

  • Portfolio fondu tvoří primárně neveřejně obchodované dluhopisy a zápůjčky obchodních společností, jejichž hospodářské výsledky a cashflow dlouhodobě sledujeme, stejně jako tomu odpovídající stupeň realizace projektů.
  • Fond realizuje investice v české koruně a nepodstupuje tedy měnové riziko.
  • CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond je jediným spravovaným podílovým fondem v nabídce CODYA investiční společnost, a.s.
CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond

INVESTIČNÍ CÍL

  • Investičním cílem fondu je stabilní zhodnocování aktiv nad úrovní dlouhodobých úrokových sazeb.

 

INVESTIČNÍ STRATEGIE

  • Neustále vyhledáváme vhodné příležitosti v oblasti dluhopisů. U každé dluhopisové emise, kterou zařadíme do portfolia, musí být zřejmé, do jakého projektu a s jakým výnosem prostředky z dluhopisu směřují. Následně vyhodnotíme reálnost projektu, zhodnotíme rizika a teprve pak investujeme.
  • Fond investuje zejména do českých firemních dluhopisů neobchodovaných na veřejných trzích a zápůjček.

 

STRUKTURA PORTFOLIA:

  • Portfolio emitentů je diverzifikováno do různých odvětví.
  • Potencionálně vhodné tituly do portfolia analyzujeme s případným podpůrným využitím externích expertních stanovisek.


 

Historie vývoje hodnoty fondu

Zhodnocení od založení
26,12 %
Zhodnocení za 3 měsíce
1,11 %
Zhodnocení za 12 měsíců
9,60 %
Zhodnocení za 2019
3,06 %
Zhodnocení za 2020
4,57 %
Zhodnocení za 2021
5,34 %
Zhodnocení za 2022
0,22 %
Zhodnocení za 2023
9,63 %

Formuláře ke stažení

Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Smlouva o úpisu CODYA FKD Inflolist fondu Ceník Klíčové informace Statut fondu Základní informace Pravidla a upozornění Podmínky k investování

Další informace

Informační teaser 2021 Výroční zpráva 2022_CFKD CODYA FKD výroční zpráva za rok 2021
Aktuální hodnota podílového listu
1,2612 CZK (1.3. - 31.3.2024)
Aktiva ve fondu
28 mil. Kč (k 31.3.2024)
Chci investovat
Očekávaný výnos
7 %
Trvání 5 a více let
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek Max. 4 % z hodnoty vydávaných podílových listů
Výstupní poplatek 3 % do 1 roku
0 % po 1 roce od vydání podílových listů investorovi
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.
Silverline Fund SICAV a.s.
Silverline Fund SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na
rezidenční development.

PORTIVA FONDY II SICAV a.s.
PORTIVA FONDY II SICAV a.s. je český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie v ČR.
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Fond zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů do společnosti FINEMO.CZ SE, které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.
VIGO PUBLIC SICAV a.s
Skupina VIGO Investments, pod kterou patří také Direct pojišťovna, expanduje od roku 2021 do oblasti autoslužeb.