CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond

  • Portfolio fondu tvoří primárně neveřejně obchodované dluhopisy a zápůjčky obchodních společností, jejichž hospodářské výsledky a cashflow dlouhodobě sledujeme, stejně jako tomu odpovídající stupeň realizace projektů.
  • Fond realizuje investice v české koruně a nepodstupuje tedy měnové riziko.
CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond

INVESTIČNÍ STRATEGIE

  • Neustále vyhledáváme vhodné příležitosti v oblasti dluhopisů. U každé dluhopisové emise, kterou zařadíme do portfolia musí být zřejmé, do jakého projektu a s jakým výnosem prostředky z dluhopisu směřují. Následně vyhodnotíme reálnost projektu, zhodnotíme rizika a teprve pak investujeme.
  • Fond investuje zejména do českých firemních dluhopisů neobchodovaných na veřejných trzích a zápůjček.
     

Struktura portfolia:

  • Portfolio emitentů je diverzifikováno do různých odvětví.
  • Potencionálně vhodné tituly do portfolia analyzujeme s případným podpůrným využitím externích expertních stanovisek.


 

Historie vývoje hodnoty fondu

Zhodnocení od založení
11,91 %
Zhodnocení za 2019
3,06 %
Zhodnocení za 2020
4,57 %
Zhodnocení za 3 měsíce
0,79 %
Zhodnocení za 6 měsíců
1,91 %
Zhodnocení za 12 měsíců
6,18 %

Formuláře ke stažení

Smlouva o úpisu CODYA FKD Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Inflolist fondu Ceník Klíčové informace Statut fondu Základní informace Pravidla a upozornění Podmínky k investování

Další informace

Informační teaser 2021 CODYA FKD výroční zpráva za rok 2020 CODYA DFKD výroční zpráva za rok 2019
Aktuální hodnota podílového listu
1.1191 CZK (1.8. - 31.8.2021)
Chci investovat
Očekávaný výnos
5 %
Trvání 5 až 7 let
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek Max. 4 % z hodnoty vydávaných podílových listů
Výstupní poplatek 3 % do 1 roku
0 % po 1 roce od vydání podílových listů investorovi
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

TRIKAYA nemovitostní fond SICAV, a.s.
Nabízíme jedinečnou příležitost investovat do konkrétních komerčních projektů s vysokým potenciálem růstu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments, a.s.
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
Fond českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s.
Fond Českých korporátních dluhopisů.
AMBEAT Invest SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
EDF Fond SICAV, a.s.
Zaměřuje se na investování do nemovitostních společností a do oblasti private equity.
ADAX Private Equity Fund SICAV a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
EXIMIA FUND SICAV, a.s
Cílem Fondu je poskytnout investorům zhodnocení investovaných finančních prostředků prostřednictvím dosažení nárůstu hodnoty investiční akcie nad její jmenovitou hodnotu.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím investic na kapitálových trzích a to zejména do konvertibilních dluhopisů a ETF na ně navázaných.