PORTIVA FONDY II SICAV a.s.
Naše fondy

PORTIVA FONDY II SICAV a.s.

PORTIVA FONDY II SICAV a.s., Portiva II, WATT & BUILD podfond

  • Je zaměřený zejména na výstavbu obnovitelných zdrojů elektrické energie.
  • Díky této specifické strategii přináší investorům možnost podílet se na aktuálním trendu nárůstu podílu obnovitelných zdrojů na produkci elektrické energie v ČR. Aktiva v energetice jsou ze své podstaty relativně stabilní a důvěryhodná, protože nejsou přímo závislá na ekonomických cyklech.
  • V Portiva II, WATT & BUILD podfondu navíc na obnovitelné zdroje z našeho portfolia dohlížíme od jejich samotného vzniku. 

https://www.portiva.cz/fond/watt-build/

PORTIVA FONDY II SICAV a.s.

 

  • Zakladatel fondu je rovněž investorem fondu a je tak na jedné lodi s ostatními investory.
  • Do českého investičního prostředí přinášíme udržitelné investování známé ze západních zemí. 

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení

Smlouva o poskytování služeb-Codya IS Smlouva o úpisu - PORTIVA Fondy II Ceník - Portiva Pravidla a upozornění Podmínky k investování

Další informace

Informační teaser - Portiva
Aktuální hodnota investiční akcie - Třída A
1,0397 CZK
(od 1.3.2024 do 31.3.2024)
Aktiva ve fondu
55 mil. Kč (k 31.3.2024)
Chci investovat
Očekávaný výnos
10 % p.a.
Trvání 5 a více let
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek Třída A: max. 5 %
Výstupní poplatek 10 % do 2 let
5 % do 3 let
0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.
Silverline Fund SICAV a.s.
Silverline Fund SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na
rezidenční development.

1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Fond zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů do společnosti FINEMO.CZ SE, které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.