Wine Management SICAV, a.s. - Třída B
Naše fondy

Wine Management SICAV, a.s. - Třída B

Wine Management, Wine Management podfond - třída B

  • Investiční fond Wine Management je nástrojem, který umožňuje movité klientele efektivně spoluvlastnit portfolio sestavené z investičních vín, stařených destilátů, vinic, vinařství a palíren.
  • Radost z poznávání ušlechtilých a opojných nápojů se u nás snoubí s rozumnou investicí, jež přináší dlouhodobé uchování hodnoty a následně i zisk.
  • Na trhu se pohybujeme více než 10 let. Máme vybudované vztahy se špičkovými výrobci a prvotřídními velkoobchodníky.
  • Jedná se o reinvestiční třídu v EUR.
Wine Management SICAV, a.s. - Třída B

INVESTIČNÍ CÍL

  • Investičním cílem fondu je nákup diverzifikovaného portfolia kvalitních vín, whisky, vinic a palíren a aktuálně dosahovat výnosu v rozmezí 8 až 10 % ročně.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

  • Investiční strategie fondu pro správu vína má za cíl překonat inflaci a dosáhnout současných výnosů v rozmezí 8 až 10 % ročně. Jeden z nejuznávanějších indexů pro mapování světových cen vína, Liv-ex Fine Wine 100, vzrostl od roku 1988 o 1648 %, což vedlo k ročnímu zhodnocení 14,8 % (bez nákladů na dopravu, skladování, pojištění a obchodování). 
  • Doporučená minimální doba investice je 10 let. Úspěch investiční filozofie fondu spočívá v nákupu aktiv s předpokladem nadměrného růstu, účinné diverzifikaci portfolia a regulované struktuře s přísným řízením rizik.

PORTFOLIO FONDU

  • Portfolio investičního fondu Wine Management čítá k 31. 12. 2023 na 33 567 lahví investičních vín v hodnotě cca 300 milionů korun a celkem 529 lahví investiční whisky v hodnotě cca 23 milionů korun. V roce 2023, který byl pro trh s investičním vínem náročnější, dokázal fond zajistit návratnost -1,27 % ve srovnání s mnohem strmějším poklesem indexu investičních vín Liv-ex Fine Wine 100, který činil -14,1 %. Výkon fondu byl dosažen díky diverzifikovanému portfoliu a selektivnímu nákupu výjimečných vín za atraktivní ceny. To vše potvrzuje naši základní strategii navrhnout portfolio, které je schopné dosahovat profitu v době rostoucího trhu a zároveň minimalizovat poklesy v obtížnějších podmínkách. Náš úspěch se jasně odráží v průměrném ročním výnosu fondu od jeho založení ve výši 8,90 %. Tržní ukazatele naznačují, že ceny investičního vína jsou nyní na svém cyklickém dně a lze tedy očekávat obnovení dlouhodobého vzestupného trendu.

  • Fond rozšířil své portfolio whisky o vzácnou lahev The Royal Salute Coronation of King Charles III Edition, která byla vytvořena k příležitosti korunovace nového britského krále Karla III.  Nově přibývá do sbírky fondu 48letá ultraprémiová lahev irské whiskey Midleton Silent Distillery Collection Chapter 4. V pořadí čtvrtá edice z celkových šesti, které jsou každoročně až do roku 2025 vydávány, se řadí mezi nejvzácnější a nejstarší irské whiskey.

 

www.winemanagement.cz 

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení

Výzva k úpisu Třída B Smlouva o úpisu WINE Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Klíčové informace Třída B
Aktuální probíhá úpis investičních akcií
1.0000 EUR
Aktiva ve fondu
352 mil. Kč (k 31.3.2024)
Chci investovat
Očekávaný výnos
8 až 10 %
Trvání 10 a více let
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek Max. 3,1 %
Výstupní poplatek 10 % do 1 roku
8 % do 2 let
6 % do 3 let
4 % do 4 let
2 % do 5 let
0 % po 5 letech od vydání investičních akcií investorovi
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.
Silverline Fund SICAV a.s.
Silverline Fund SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na
rezidenční development.

PORTIVA FONDY II SICAV a.s.
PORTIVA FONDY II SICAV a.s. je český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie v ČR.
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Fond zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů do společnosti FINEMO.CZ SE, které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.
Albatris Special Opportunity Fund SICAV a. s.
Dosahování výjimečných výnosů
pomocí investic do alternativních a
problémových aktiv.