Property Fund for Living SICAV a.s. - Třída PIA
Naše fondy

Property Fund for Living SICAV a.s. - Třída PIA

Property Fund for Living SICAV a.s., Property Fund for Living I. Podfond

  • zaměřuje se na financování, výstavbu a provozování nemovitostí v oblasti poskytování zdravotní a léčebné péče zejména domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer center, a to prostřednictvím nemovitostních společností
  • unikátní koncept výstavby napříč ČR na „zelené louce“, unifikovaná výstavba zajistí efektivní ekonomický provoz pro provozovatele a komfortní prostředí pro naše seniory
  • nájemní nebo pachtovní smlouvy pro provozovatele minimálně na 10 let
  • dlouholeté zkušenosti s výstavbou a provozem těchto zařízení jsou zárukou stabilních výnosů pro naše investory

www.pffl.cz

Property Fund for Living SICAV a.s. - Třída PIA

"Fondem realizované domovy seniorů splňují nejvyšší kritéria nutná pro efektivní a rozpočtově zodpovědný provoz zařízení s maximálním důrazem na komfort klientů. Myslíme také na dobré provedení dispozice objektů a příjemné pracovní prostředí pro personál a lékařskou službu."

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení

Smlouva o úpisu Property Fund for Living SICAV a.s. Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Klíčové informace PIA
Aktuální hodnota investiční akcie
upisovací období
třída PIA - 1.0000 CZK (13.10. 2021 - 12.1.2022)
Chci investovat
Očekávaný výnos
6 % - 6,5 %
Trvání 3 roky a více
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek max. 3 %
Výstupní poplatek 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
TRIKAYA nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments, a.s.
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
Fond českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s.
Fond Českých korporátních dluhopisů.
AMBEAT Invest SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
EDF Fond SICAV, a.s.
Zaměřuje se na investování do nemovitostních společností a do oblasti private equity.
ADAX Private Equity Fund SICAV a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
EXIMIA FUND SICAV, a.s
Cílem Fondu je poskytnout investorům zhodnocení investovaných finančních prostředků prostřednictvím dosažení nárůstu hodnoty investiční akcie nad její jmenovitou hodnotu.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím svých podfondů zhodnocuje finanční prostředky, investuje na kapitálových trzích zejména v USA.