Fond Českého Bydlení SICAV, a.s., Třída RIA
Naše fondy

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s., Třída RIA

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

 • Jedná se o první český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení
 • Fond investuje prostřednictvím svých dceřiných společností do rezidenčních nemovitostí s atraktivním nájemním výnosem
 • Cílem fondu je trvalé zhodnocování vložených prostředků na základě investic do účastí v nemovitostních společnostech a financování akvizic nemovitostí

www.fondbydleni.cz

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s., Třída RIA

Struktura a limity portfolia

 • Nemovitostní portfolio fondu je rozprostřeno napříč celou Českou republikou, to zajišťuje dostatečnou diverzifikaci rizika, kterou by investor nemohl dosáhnout u individuální investice do konkrétní nemovitosti
 • Transparentní organizace a struktura majetku fondu
 • Fond si vytváří vlastní infrastrukturu pro co nejefektivnější správu svého nemovitostního portfolia
 • Fond zajišťuje nájemní bydlení pro širokou skupinu nájemníků
 • Každá investiční příležitost prochází důkladnou analýzou a následným vyhodnocením jejich přínosů, ale také i potenciálních rizik pro fond
  a jeho portfolio
 • Součástí akvizičního procesu je také právní, technické a daňové due diligence s cílem minimalizace rizik

Historie vývoje hodnoty fondu

Výnos za rok 2021
7,72 %
Výnos za rok 2020
6,40 %
Výnos za rok 2019
7,58 %

Formuláře ke stažení

Smlouva o úpisu Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Klíčové informace RIA
Aktuální hodnota investiční akcie
Růstové investiční akcie RIA
1 259,6165 CZK (k 28.2.2022)
Aktiva ve fondu
167,9 mil. Kč (k 31.12.2021)
Chci investovat
Očekávaný výnos
6 až 10 % p. a.
Trvání 3 roky a více
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek max. 5 %
Výstupní poplatek Poplatky (u podání žádosti do 24 měsíců od úpisu RIA):
10 % z objemu odkup. inv. akcií RIA, pokud jde o odkup více než 10 % objemu akcií investora,
5 % z objemu odkup. inv. akcií RIA, pokud jde o odkup méně než 10 % objemu akcií investora,
0 % z objemu odkup. inv. akcií RIA, pokud jde o investora se vstupní investicí nad 125 000 EUR,
výstupní poplatek po uplynutí 24 měsíců od úpisu RIA je 0 %
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments, a.s.
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Private Equity Fund SICAV a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
EXIMIA FUND SICAV, a.s
Cílem Fondu je poskytnout investorům zhodnocení investovaných finančních prostředků prostřednictvím dosažení nárůstu hodnoty investiční akcie nad její jmenovitou hodnotu.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím svých podfondů zhodnocuje finanční prostředky, investuje na kapitálových trzích zejména v USA.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.