Fond Českého Bydlení SICAV, a.s., Třída DIA
Naše fondy

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s., Třída DIA

První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.

 • Fond investuje prostřednictvím svých dceřiných společností do rezidenčních nemovitostí s atraktivním nájemním výnosem
 • Cílem fondu je trvalé zhodnocování vložených prostředků na základě investic do účastí v nemovitostních společnostech a financování akvizic nemovitostí

www.fondbydleni.cz

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s., Třída DIA

INVESTIČNÍ CÍL

 • Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě nepřímých investic do nemovitostí rezidenčního typu prostřednictvím účastí v nemovitostních společnostech a poskytování úvěrů těmto společnostem.

 

INVESTIČNÍ STRATEGIE

 • Fond prostřednictvím svých dceřiných společností investuje do rezidenčních nemovitostí s atraktivním nájemním výnosem alespoň 6 %.
 • Fond identifikuje regiony s optimálním poměrem mezi cenou nemovitostí, nájemním výnosem a lokálními ekonomickými specifiky.
 • Fond vytváří efektivní infrastrukturu ke správě nemovitostí, zajišťující kontakt s nájemníky, výběr nájemného a průběžnou údržbu.
 • Lokální znalost vybraných regionů umožní vyhledat nejlepší investiční příležitosti v dané oblasti včetně těch, které nejsou běžně inzerovány.
 • Zvýšení výnosu prostřednictvím využití rozumného rozsahu bankovního financování.

 

PORTFOLIO FONDU

 • Nemovitostní portfolio fondu je rozprostřeno napříč celou Českou republikou, to zajišťuje dostatečnou diverzifikaci rizika, kterou by investor nemohl dosáhnout u individuální investice do konkrétní nemovitosti
 • Transparentní organizace a struktura majetku fondu
 • Fond si vytváří vlastní infrastrukturu pro co nejefektivnější správu svého nemovitostního portfolia
 • Fond zajišťuje nájemní bydlení pro širokou skupinu nájemníků
 • Každá investiční příležitost prochází důkladnou analýzou a následným vyhodnocením jejich přínosů, ale také i potenciálních rizik pro fond
  a jeho portfolio
 • Součástí akvizičního procesu je také právní, technické a daňové due diligence s cílem minimalizace rizik

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení

Výzva k úpisu Třída DIA Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Smlouva o úpisu Fond Českého Bydlení Klíčové informace DIA
Zahájen úpis investičních akcii DIA
Dividendové investiční akcie Třídy DIA
1 000,-Kč
(od 1.6.2024)
Aktiva ve fondu
456 mil. Kč (k 30.4.2024)
Chci investovat
Očekávaný výnos
6 až 10 % p. a.
Trvání 3 roky a více
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek max. 5 %
Výstupní poplatek Poplatky (u podání žádosti do 24 měsíců od úpisu DIA):
10 % z objemu odkup. inv. akcií DIA, pokud jde o odkup více než 10 % objemu akcií investora,
5 % z objemu odkup. inv. akcií DIA, pokud jde o odkup méně než 10 % objemu akcií investora,
0 % z objemu odkup. inv. akcií DIA, pokud jde o investora se vstupní investicí nad 125 000 EUR,
výstupní poplatek po uplynutí 24 měsíců od úpisu DIA je 0 %
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.
Silverline Fund SICAV a.s.
Silverline Fund SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na
rezidenční development.

PORTIVA FONDY II SICAV a.s.
PORTIVA FONDY II SICAV a.s. je český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie v ČR.
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Fond zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů do společnosti FINEMO.CZ SE, které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.