AMADEUS SICAV a.s., podfond Amadeus I. - třída B
Naše fondy

AMADEUS SICAV a.s., podfond Amadeus I. - třída B

Investičním cílem Podfondu je dosahovat maximálního možného zhodnocení prostřednictvím dlouhodobých investic do aktiv umístěných v podfondu. Prostředkem k dosažení investičního cíle je využití předpokládaného růstu tržních cen investičních nástrojů, aktivní přístup a pravidelné realokování aktiv v majetku podfondu, využití předpokládaného výnosu z majetkových účastí, úvěrů a zápůjček do kapitálových společností.

AMADEUS SICAV a.s., podfond Amadeus I. - třída B

Historie vývoje hodnoty fondu

Zhodnocení od založení
10,08 %
Zhodnocení za 2019
2,53 %
Zhodnocení za 2020
3,28 %
Zhodnocení za 3 měsíce
2,46 %
Zhodnocení za 6 měsíců
4,04 %
Zhodnocení za 12 měsíců
5,65 %

Formuláře ke stažení

Smlouva o úpisu AMADEUS SICAV Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Klíčové informace Třída B Kvartální report Třída B
Aktuální hodnota investiční akce
1.1008 CZK (1.4. - 30.6.2021)
Chci investovat
Očekávaný výnos
5 %
Trvání Minimálně 5 let
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek Max. 3 %
Výstupní poplatek 5 % při odkupu IA do 1 roku od jejich vydání
3 % při odkupu IA do 2 let od jejich vydání
1 % při odkupu IA do 3 let od jejich vydání
0 % při odkupu IA po 3 a více letech od jejich vydání
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
TRIKAYA nemovitostní fond SICAV, a.s.
Nabízíme jedinečnou příležitost investovat do konkrétních komerčních projektů s vysokým potenciálem růstu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments, a.s.
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
Fond českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s.
Fond Českých korporátních dluhopisů.
AMBEAT Invest SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
EDF Fond SICAV, a.s.
Zaměřuje se na investování do nemovitostních společností a do oblasti private equity.
ADAX Private Equity Fund SICAV a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
EXIMIA FUND SICAV, a.s
Cílem Fondu je poskytnout investorům zhodnocení investovaných finančních prostředků prostřednictvím dosažení nárůstu hodnoty investiční akcie nad její jmenovitou hodnotu.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.
Fond prostřednictví svých podfondů zhodnocuje finanční prostředky, investuje na kapitálových trzích zejména v USA.