Poradenství

Náš tým CODYA má dlouholeté zkušenosti s kolektivním investováním,
neustále vyhodnocujeme vývoj legislativy v oblasti kapitálových trhů.
Využijte našeho poradenství od začátku a získáte náskok hned na startu.

TÝM CODYA Vám pomůže:

s analýzou přínosu fondu kvalifikovaných investorů
při vyhodnocení Vašeho investičního záměru
s volbou vhodného typu fondu kvalifikovaných investorů
se založením fondu i s přípravou potřebné dokumentace a žádosti o povolení na ČNB
při zajištění nabídek na výkon compliance a interního auditu, depozitáře, auditora, právníků a daňových poradců pro efektivní fungování Vašeho fondu
při prověřování možnosti získání spoluinvestorů do fondu
se začleněním fondu do Vaší struktury

Tým CODYA bude celou dobu stát při Vás.

V případě Vašeho zájmu budeme rádi, když se s námi spojíte.