VIGO PUBLIC SICAV a.s
Naše fondy

VIGO PUBLIC SICAV a.s

  • Skupina VIGO Investments během 2021-2023 dokončila převzetí 4 autodealerství v Praze (AUTOTRIO, NH Car), v Brně (K.E.I. Group) a v Příbrami (Autoprofi) a další akvizice připravuje.
  • Nemovitá aktiva (pozemky, budovy autodealerství/autoservisů) skupina VIGO Investments postupně vyčleňuje do samostatných SPV, která tyto nemovitosti pronajímají zpět provozním entitám ze skupiny Direct auto. Fond VIGO PUBLIC SICAV bude nabývat tato realitní SPV.
  • Areály autodealerství/servisů budou tvořit páteř majetkové infrastruktury, kterou bude Direct auto dlouhodobě využívat: "budujeme celý ekosystém kolem mobility pro naše klienty - jak pro stávající klienty z převzatých dealerství, tak pro klienty Direct pojišťovny (portfolio cca 500 tis. klientů, z velké části autopojištěnců)".
VIGO PUBLIC SICAV a.s

Strategie fondu založená na pravidelném inkasu nájemného

  • fond vlastní klíčovou infrastrukturu Direct auto
  • realitní aktiva jsou v atraktivních lokalitách s potenciálem dalšího rozvoje a růstu hodnoty
  • přidávání dalších aktiv v horizontu několika měsíců
  • jedinečná synergie v rámci skupiny VIGO Investmenst – poskytování služeb Direct
  • auto klientům Direct pojišťovny, největší pojišťovny s výhradně českým kapitálem (přes 500 tisíc klientů)

Přinášíme klientům tu pravou svobodu v pohybu. Jednoduše, online, bez obav.

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení

Výzva k úpisu - VIGO Public Ceník VIGO Public Pravidla a upozornění Smlouva o poskytování služeb Codya Smlouva o úpisu - VIGO Public - fyzická osoba Smlouva o úpisu - VIGO Public - právnická osoba Statut - VIGO Public

Další informace

VIGO PUBLIC SICAV - Teaser Informační povinnost
Aktuální hodnota investiční akcie
1,0000,- Kč
(15. 11. 2023 až 14. 02. 2024)
Aktiva ve fondu
Nový fond
Chci investovat
Očekávaný výnos
7 % p.a.
Trvání 5 let a více
Minimální investice Třída A: min. 500,-Kč
Vstupní poplatek Třída A: max. 3 %
Výstupní poplatek Třída A: 0 %
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím svých podfondů zhodnocuje finanční prostředky, investuje na kapitálových trzích zejména v USA.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.
Silverline Fund SICAV a.s.
Silverline Fund SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na
rezidenční development.

PORTIVA FONDY II SICAV a.s.
PORTIVA FONDY II SICAV a.s. je český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie v ČR.
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Fond zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů do společnosti FINEMO.CZ SE, které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.