Aktuality

Nejnovější zprávy

S účinností od 1.1.2024 dochází ke změně statutu fondu ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a. s. jeho podfondu ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1.

Více informací je uvedeno v Oznámení o změně statutu a specifických nákladů podfondu, které naleznete ZDE

 

Od 1.12.2023 najdete v nabídce CODYA nový fond:

Silverline Fund SICAV a.s., třídy investičních akcií: A a B.

Silverline Fund SICAV a.s je fondem kvalifikovaných investorů realizující projekty v developmentu rezidenčních nemovitostí.

Více informací naleznete ZDE

Od 7.11. 2023 najdete v nabídce CODYA nový fond:

VIGO PUBLIC SICAV a.s, VIGO PUBLIC realitní I. Podfond, je součástí silné a stabilní skupiny VIGO Investments, která společně s fondem tvoří nový ekosystém pro svět mobility Direct auto.

Jedná se o fond kolektivního investování, který je speciálním fondem nemovitostí ve formě akciové společnosti s proměnlivým základním kapitálem tzv. SICAV, s minimální investicí od 500,-Kč.

Více informací naleznete ZDE

Od 1.11. 2023 najdete v nabídce CODYA nový fond:

PORTIVA FONDY II SICAV a.s., Portiva II, WATT & BUILD podfond. Jedná se o fond kvalifikovaných investorů, který nabývá podíly ve společnostech, které se zaměřují na výstavbu výroben elektrické energie, zejména pak obnovitelných zdrojů (solární, vodní, větrné, bioplynové) a poskytování financování těmto společnostem.

Více informací naleznete ZDE

Od 15.9.2023 najdete v nabídce CODYA nový fond: 1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů poskytnutých společnosti FINEMO.CZ SE,

které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.

Více informací naleznete ZDE.

CODYA investiční společnost, a.s. oznamuje, že k 1.9.2023 jsou platné nové Podmínky k investování do investičních fondů, které obhospodařuje a jejichž administraci provádí společností CODYA investiční společnost, a.s. (dále jen „Podmínky k investování“). Jejich znění nalzenete ZDE.

Společnost Trikaya Asset Management a.s., jakožto zakladatel fondu Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s., vystavila Veřejný příslib garance.

S radostí vám oznamujeme, že jsme vydali již 3️⃣. číslo našeho populárního CODYA Collection.
✅S CODYA Collection máte všechny informace týkající se našich fondů a naší společnosti CODYA v přehledné podobě na jednom místě.
Odkaz pro stažení CODYA Collection naleznete: ZDE 

Od 1.6.2023 je zahájen úpis investičních akcií fondu Wine Management, Wine Management podfond - třída BTřída B je reinvestiční třída v EUR.

 Více informací naleznete ZDE.

Od 22.5.2023 najdete v nabídce CODYA nový fond: EXPANDIA Investments SICAV, a.s., Expandia Industrial Parks podfondFond kvalifikovaných investorů, který dlouhodobě investuje do nájemních industriálních parků, které pronajímá českým výrobním a logistickým firmám nebo nadnárodním výrobním skupinám. Více informací naleznete ZDE.

CODYA investiční společnost, a.s. oznamuje, že k 1.11.2022 jsou platné nové Podmínky k investování do investičních fondů, které obhospodařuje a jejichž administraci provádí společností CODYA investiční společnost, a.s. (dále jen „Podmínky k investování“). Jejich znění nalzenete ZDE.

Od 5.10.2022 najdete v nabídce CODYA nový fond: ESG SeniorCARE SICAV, a.s., Podfond ESG SeniorCARE LIVING.Fond kvalifikovaných investorů, jehož investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory. Více informací naleznete ZDE.