Aktuality

Nejnovější zprávy

Od 15.7.2024 najdete v nabídce CODYA nový fond:

Albatris Special Opportunity Fund SICAV a. s., Třídu investičních akcií A.

 

Tímto fondem naše společnost vstupuje do nového segmentu a to na pole fondů, které

investují do pohledávek a aktivně je spravují a vymáhají.

 

Více informací  ZDE

Od 1.6.2024 najdete v nabídce dvě nové Dividendové investiční třídy.

Možnost investovat do Dividendové třídy nově nabízí i  fondy  Property Fund for Living SICAV a.s.

a Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

Jedná se o další rozšíření možností zhodnocování finančních prostředků o pravidelnou výplatu výnosu.

V rámci CODYA MIX je tedy možné vytvořit diverzifikované dividendové portfolio z celkem 6 fondů. Jedná se o fondy DIRECT VIGO SICAV, MW investiční fond SICAV, ZDR Investments, Georgia ENERGY a již zmíněné fondy Property Fund for Living SICAV a.s.  a Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

Valná hromada AKAT ČR (Asociace pro kapitálový trh České republiky) , přijala za

řádného člena společnost CODYA investiční společnost, a.s..

AKAT ČR tak sdružuje celkem 86 členských společností, z toho je 53 řádných

členů a 33 přidružených členů a je jednou z největších asociací na finančním trhu v České republice.

S účinností od 1.1.2024 dochází ke změně statutu fondu ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a. s. jeho podfondu ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1.

Více informací je uvedeno v Oznámení o změně statutu a specifických nákladů podfondu, které naleznete ZDE

 

Od 1.12.2023 najdete v nabídce CODYA nový fond:

Silverline Fund SICAV a.s., třídy investičních akcií: A a B.

Silverline Fund SICAV a.s je fondem kvalifikovaných investorů realizující projekty v developmentu rezidenčních nemovitostí.

Více informací naleznete ZDE

Od 7.11. 2023 najdete v nabídce CODYA nový fond:

VIGO PUBLIC SICAV a.s, VIGO PUBLIC realitní I. Podfond, je součástí silné a stabilní skupiny VIGO Investments, která společně s fondem tvoří nový ekosystém pro svět mobility Direct auto.

Jedná se o fond kolektivního investování, který je speciálním fondem nemovitostí ve formě akciové společnosti s proměnlivým základním kapitálem tzv. SICAV, s minimální investicí od 500,-Kč.

Více informací naleznete ZDE

Od 1.11. 2023 najdete v nabídce CODYA nový fond:

PORTIVA FONDY II SICAV a.s., Portiva II, WATT & BUILD podfond. Jedná se o fond kvalifikovaných investorů, který nabývá podíly ve společnostech, které se zaměřují na výstavbu výroben elektrické energie, zejména pak obnovitelných zdrojů (solární, vodní, větrné, bioplynové) a poskytování financování těmto společnostem.

Více informací naleznete ZDE

Od 15.9.2023 najdete v nabídce CODYA nový fond: 1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů poskytnutých společnosti FINEMO.CZ SE,

které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.

Více informací naleznete ZDE.

CODYA investiční společnost, a.s. oznamuje, že k 1.9.2023 jsou platné nové Podmínky k investování do investičních fondů, které obhospodařuje a jejichž administraci provádí společností CODYA investiční společnost, a.s. (dále jen „Podmínky k investování“). Jejich znění nalzenete ZDE.

Společnost Trikaya Asset Management a.s., jakožto zakladatel fondu Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s., vystavila Veřejný příslib garance.

S radostí vám oznamujeme, že jsme vydali již 3️⃣. číslo našeho populárního CODYA Collection.
✅S CODYA Collection máte všechny informace týkající se našich fondů a naší společnosti CODYA v přehledné podobě na jednom místě.
Odkaz pro stažení CODYA Collection naleznete: ZDE 

Od 1.6.2023 je zahájen úpis investičních akcií fondu Wine Management, Wine Management podfond - třída BTřída B je reinvestiční třída v EUR.

 Více informací naleznete ZDE.