Lidé

Ing. Robert HLAVA

zakladatel

předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Robert HLAVA

Absolvent VUT Brno, Fakulta stavební, obor Ekonomika a řízení v roce 1993. Praxi ve finančních službách získal na pozicích v ČSOB, a.s., kde pracoval mimo jiné jako ředitel pobočky a ředitel obchodních vztahů v korporátní divizi.
Následně od roku 2002 pracoval v rámci skupiny PPF jako ředitel pobočky České pojišťovny, generální ředitel a předseda představenstva ČP INVEST, investiční společnosti a náměstek generálního ředitele České pojišťovny, a.s. pro retailový prodej.
Zároveň působil v pozicích ve statutárních orgánech – představenstvu Penzijního fondu České pojišťovny a Generali Real Estate Fund CEE, a.s..

Bc. Martin PŠAIDL

zakladatel

člen představenstva a obchodní ředitel

Bc. Martin PŠAIDL

Po absolvování bakalářského studia na Provozně ekonomické fakultě ČZU pracoval na manažerských pozicích v České pojišťovně. V letech 2005 až 2017 působil jako obchodní ředitel v ČP INVEST investiční společnosti (nyní Generali Investment CEE).
V letech 2013 – 2015 byl obchodním ředitelem a místopředsedou představenstva v Penzijní společnosti České pojišťovny

Ing. Pavel VESELÝ

člen představenstva a investiční ředitel

Ing. Pavel VESELÝ

Po absolvování VŠE vedl oddělení depozitářských služeb v ČSOB, v letech 2000-2003 působil jako předseda představenstva PPF investiční společnosti.
Od roku 2003 do roku 2014 působil jako člen představenstva a finanční ředitel v ČP INVEST investiční společnosti(nyní Generali Investment CEE). V letech 2015-2016 působil jako ředitel pro finance a controlling v Direct pojišťovně.

Ing. Kateřina Oplová

členka představenstva a finanční ředitelka

Ing. Kateřina Oplová

Kateřina vystudovala Univerzitu J. A. Komenského Praha. Dlouhodobě pracovala jako vedoucí útvaru portfolioadministrace a účetnictví investičních fondů a společnosti v ČP INVEST investiční společnost, a.s. (nyní Generali Investment CEE).
Před příchodem do CODYA IS pracovala jako konzultant SAPu v Zátopek Consulting, na zavádění systémů (vedení portfolií, účetnictví, oceňování) pro investiční společnosti a banky v České republice