FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.

Cílem fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených podílníky fondu nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb. Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do firemních dluhopisů společností ať již obchodovaných na kapitálovém trhu nebo určených pro private placement, resp. poskytování úročených půjček společnostem či podnikatelským skupinám, jejichž hospodaření zakladatel a poradce fondu dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje a to primárně v České republice.

Výzva k úpisu
Smlouva o úpisu
Aktuální hodnota investiční akcie třídy R

1,00 CZK (platná pro období do 14.2.2020 včetně)

Ceník
Základní informace
Klíčové informace investiční akcie třídy R
Upozornění
Korporátní informace *
*Na této stránce najdete veškeré informace o Fondu, pokud jsou k dispozici