VIGO PUBLIC SICAV a.s.
Naše fondy

VIGO PUBLIC SICAV a.s.

  • Skupina VIGO Investments během 2021-2023 dokončila převzetí 4 autodealerství v Praze (AUTOTRIO, NH Car), v Brně (K.E.I. Group) a v Příbrami (Autoprofi) a další akvizice připravuje.
  • Nemovitá aktiva (pozemky, budovy autodealerství/autoservisů) skupina VIGO Investments postupně vyčleňuje do samostatných SPV, která tyto nemovitosti pronajímají zpět provozním entitám ze skupiny Direct auto. Fond VIGO PUBLIC SICAV bude nabývat tato realitní SPV.
  • Areály autodealerství/servisů budou tvořit páteř majetkové infrastruktury, kterou bude Direct auto dlouhodobě využívat: "budujeme celý ekosystém kolem mobility pro naše klienty - jak pro stávající klienty z převzatých dealerství, tak pro klienty Direct pojišťovny (portfolio cca 500 tis. klientů, z velké části autopojištěnců)".
VIGO PUBLIC SICAV a.s.

Strategie fondu založená na pravidelném inkasu nájemného

  • fond vlastní klíčovou infrastrukturu Direct auto
  • realitní aktiva jsou v atraktivních lokalitách s potenciálem dalšího rozvoje a růstu hodnoty
  • přidávání dalších aktiv v horizontu několika měsíců
  • jedinečná synergie v rámci skupiny VIGO Investmenst – poskytování služeb Direct
  • auto klientům Direct pojišťovny, největší pojišťovny s výhradně českým kapitálem (přes 500 tisíc klientů)

Přinášíme klientům tu pravou svobodu v pohybu. Jednoduše, online, bez obav.

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení

Výzva k úpisu - VIGO Public Ceník VIGO Public Pravidla a upozornění Smlouva o poskytování služeb Codya Smlouva o úpisu - VIGO Public - fyzická osoba Smlouva o úpisu - VIGO Public - právnická osoba Statut - VIGO Public Žádost o odkup Oznámení o následné investici - VIGO Public Oznámení změn údajů - VIGO Public Identifikace zástupce FO Vlastnická a řídící struktura Daňové prohášení Plná moc - Smlouva o úpisu Plná moc VŠE Dohoda o převodu cenný papírů Podmínky k investování

Další informace

VIGO PUBLIC SICAV - Teaser Informační povinnost
Aktuální hodnota investiční akcie
1,0306,- Kč
(1.4.2024 až 30.4.2024)
Aktiva ve fondu
213 mil. Kč
(k 30.4.2024)
Chci investovat
Očekávaný výnos
7 % p.a.
Trvání 5 let a více
Minimální investice Třída A: min. 500,-Kč
Vstupní poplatek Třída A: max. 3 %
Výstupní poplatek Třída A: 0 %
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy