Rotpirk Medical podfond, Třída A
Naše fondy

Rotpirk Medical podfond, Třída A

Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s., Rotpirk Medical podfond

  • Rotpirk Medical podfond je založen za účelem investování do akcií z oblasti Medical-Healthcare (farmaceutické společnosti, biotechnologické společnosti, společnosti vyrábějící medicínské pomůcky, společnosti poskytující lékařské a pečovatelské služby, distribuce a další) obchodovaných zejména na veřejných trzích v USA.
  • Zaměřuje se na zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím spoluvlastnictví širokého portfolia akcií společností ze sektoru zdravotnictví.
Rotpirk Medical podfond, Třída A

INVESTIČNÍ CÍL

  • Investičním cílem podfondu je přinášet klientům dlouhodobě výnos na úrovni 10 % p. a.

 

INVESTIČNÍ STRATEGIE

  • Podfond investuje především do investičních nástrojů obchodovaných na veřejných trzích, a to zejména akcií z oblasti Medical-Healthcare.
  • Tento sektor zahrnuje farmaceutické společnosti, biotechnologické společnosti, společnosti vyrábějící medicínské pomůcky, společnosti poskytující lékařské a pečovatelské služby, distribuci a další.
  • Před samotnou investicí je prováděna podrobná analýza ekonomické výhodnosti zamýšlené investice s ohledem na její výkonnost a rizika, s případným využitím právních, účetních, daňových a dalších analýz.

 

PORTFOLIO PODFONDU

  • Portfolio diverzifikované do široké oblasti sektoru zdravotnictví.
  • Neustále se zvyšující potenciál farmaceutického trhu.
  • Vysoká likvidita.
  • Dlouhodobá perspektiva růstu sektoru podpořená změnou přístupu vlád a roustoucím zájmem investorů.

 

www.rotpirk.com

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení

Smlouva o úpisu Rotpirk Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Výzva k úpisu Medical Klíčové informace Třída A
Aktuální hodnota investiční akcie
1.0576 CZK (1.9. - 31.12.2022)
Aktiva ve fondu
Nový fond
Chci investovat
Očekávaný výnos
10 % (odhad na základě investiční strategie podfondu)
Trvání 3 roky a více
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek max. 3 %
Výstupní poplatek 5 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi
0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Private Equity Fund SICAV a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím svých podfondů zhodnocuje finanční prostředky, investuje na kapitálových trzích zejména v USA.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.