Rotpirk Convertible podfond, Třída A
Naše fondy

Rotpirk Convertible podfond, Třída A

Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s., Rotpirk Convertible podfond

 • Rotpirk Convertible podfond se zaměřuje na zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím investic na kapitálových trzích a to zejména do konvertibilních firemních dluhopisů a ETF na ně navázaných.
 • Vysoká likvidita oproti klasickému firemnímu dluhopisu.
 • Široce diverzifikované portfolio zajišťuje dlouhodobou stabilitu a profit.
 • Výnosy podobné akciím, ale nižší míra volatility.
Rotpirk Convertible podfond, Třída A

INVESTIČNÍ CÍL

 • Výnos z investic do konvertibilních dluhopisů a ETF z nich, cílený na 8 % p. a.

 

INVESTIČNÍ STRATEGIE

 • Pomocí aktivního řízení portfolia přinášet ve střednědobém a dlouhodobém horizontu stabilní výnos nad inflací.
 • Investice do firem s ratingem.
 • Ve srovnání s klasickými firemními dluhopisy minimální riziko ztráty celé investice.
 • Aktivní přístup k situaci na trhu a pravidelné realokování aktiv v majetku Podfondu.
 • Dosahování výnosů využitím toho nejlepšího ze světa dluhopisů a akcií – výnosy podobné akciím, ale nižší míra volatility.
 • Konvertibilní dluhopisy jsou v kapitálové struktuře výše než kmenové akcie, což znamená, že společnost musí plnit své závazky vůči držitelům konvertibilních dluhopisů přednostně před akcionáři.

 

PORTFOLIO PODFONDU

 • Kvalitní portfolio skládající se z více než 100 bonitních firem z různých sektorů.
 • Transparentní burzovně obchodované tituly firem s mezinárodním ratingem.
 • Obezřetné řízení investic, konzervativní přístup.
 • Maximalizace celkové návratnosti a zhodnocení kapitálu i za proměnlivých tržních podmínek.

 

www.rotpirk.com

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení

Klíčové informace Třída A
Aktuální hodnota investiční akcie
0,90006 CZK (mimořádné stanovení kurzu k 23.10.2023)
Aktiva ve fondu
983 tis. (k 23.10.2023)
Chci investovat
Očekávaný výnos
8 % (odhad na základě investiční strategie podfondu)
Trvání 3 roky a více
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek max. 3 %
Výstupní poplatek 5 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi
0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím svých podfondů zhodnocuje finanční prostředky, investuje na kapitálových trzích zejména v USA.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.
Silverline Fund SICAV a.s.
Silverline Fund SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na
rezidenční development.

PORTIVA FONDY II SICAV a.s.
PORTIVA FONDY II SICAV a.s. je český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie v ČR.
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Fond zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů do společnosti FINEMO.CZ SE, které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.
VIGO PUBLIC SICAV a.s
Skupina VIGO Investments, pod kterou patří také Direct pojišťovna, expanduje od roku 2021 do oblasti autoslužeb.