EXIMIA FUND SICAV, a.s
Naše fondy

EXIMIA FUND SICAV, a.s

Cíle je dosahováno tak, že Fond investuje zejména do půjček jedné společnosti ze skupiny Zakladatele fondu, přičemž tato zhodnocuje půjčené prostředky prostřednictvím algoritmického obchodování na finančních, komoditních a kapitálových trzích. Tímto bude docházet ke značné koncentraci alokace těchto aktiv do finanční skupiny Zakladatele fondu. Okrajově mohou být ve fondu doplňková aktiva v podobě dluhopisů, obchodních účastí, depozit, termínovaných vkladů, veřejně obchodovatelných cenných papírů. Benchmark není pro Fond stanoven. Fond je založen na dobu neurčitou. Výnosy z hospodaření s majetkem Fondu Fond znovu reinvestuje.

EXIMIA FUND SICAV, a.s

"THE FUTURE IS NOW"

  • EXIMIA FUND Vám nabízí alternativu ke stávajícím investičním přístupům na trzích. Investiční přístup se zásadně liší od běžných tržních produktů a sází na technologie, které vycházejí z vysoce vyspělých strategií.
  • Naše investiční systémy a investiční programy k tomu využívají komplexní genetické algoritmy.
  • Díky používání a aplikací těchto komplexních systémů jsou téměř vyloučena jednání nebo rozhodnutí na emociální bázi.
  • To nám umožňuje navigovat Vaši investici i bouřlivými vodami nejistých a nepřehledných situací na trzích.
  • Naše strategie jsou odrazovým můstkem do budoucnosti kapitálových investic a přenesou nás ze starých časů do nové epochy investování.

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení

Smlouva o poskytování služeb CODYA IS/ Dienstleitungsvertrag Smlouva o úpisu EXIMIA/ Zeichnungsvertrag Klíčové informace/ Fondschlüsselinformationen Informační leták EXIMIA Ceník/ Fondpreisliste Pravidla a upozornění Podmínky k investování

Další informace

EXIMIA FUND SICAV_VZ_2020
Aktuální hodnota investiční akce
0,8760 (1.10. - 31.12.2021)
Chci investovat
Očekávaný výnos
5 %
Trvání minimálně 5 let
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek max. 5 %
Výstupní poplatek 0 %
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
TRIKAYA nemovitostní fond SICAV, a.s.
Nabízíme jedinečnou příležitost investovat do konkrétních komerčních projektů s vysokým potenciálem růstu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments, a.s.
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
Fond českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s.
Fond Českých korporátních dluhopisů.
AMBEAT Invest SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
EDF Fond SICAV, a.s.
Zaměřuje se na investování do nemovitostních společností a do oblasti private equity.
ADAX Private Equity Fund SICAV a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.
Fond prostřednictví svých podfondů zhodnocuje finanční prostředky, investuje na kapitálových trzích zejména v USA.