EXIMIA FUND SICAV, a.s
Naše fondy

EXIMIA FUND SICAV, a.s

Cíle je dosahováno tak, že Fond investuje zejména do půjček jedné společnosti ze skupiny Zakladatele fondu, přičemž tato zhodnocuje půjčené prostředky prostřednictvím algoritmického obchodování na finančních, komoditních a kapitálových trzích. Tímto bude docházet ke značné koncentraci alokace těchto aktiv do finanční skupiny Zakladatele fondu. Okrajově mohou být ve fondu doplňková aktiva v podobě dluhopisů, obchodních účastí, depozit, termínovaných vkladů, veřejně obchodovatelných cenných papírů. Benchmark není pro Fond stanoven. Fond je založen na dobu neurčitou. Výnosy z hospodaření s majetkem Fondu Fond znovu reinvestuje.

EXIMIA FUND SICAV, a.s

"THE FUTURE IS NOW"

  • EXIMIA FUND Vám nabízí alternativu ke stávajícím investičním přístupům na trzích. Investiční přístup se zásadně liší od běžných tržních produktů a sází na technologie, které vycházejí z vysoce vyspělých strategií.
  • Naše investiční systémy a investiční programy k tomu využívají komplexní genetické algoritmy.
  • Díky používání a aplikací těchto komplexních systémů jsou téměř vyloučena jednání nebo rozhodnutí na emociální bázi.
  • To nám umožňuje navigovat Vaši investici i bouřlivými vodami nejistých a nepřehledných situací na trzích.
  • Naše strategie jsou odrazovým můstkem do budoucnosti kapitálových investic a přenesou nás ze starých časů do nové epochy investování.

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení

Smlouva o poskytování služeb CODYA IS/ Dienstleitungsvertrag Smlouva o úpisu EXIMIA/ Zeichnungsvertrag Klíčové informace/ Fondschlüsselinformationen Informační leták EXIMIA Ceník/ Fondpreisliste Pravidla a upozornění Podmínky k investování

Další informace

Pozvánka na VH Plná moc na VH EXIMIA FUND SICAV_VZ_2021
Aktuální hodnota investiční akcie
0,7781 (1.7. - 30.9.2022)
Aktiva ve fondu
N/A
Chci investovat
Očekávaný výnos
5 %
Trvání minimálně 5 let
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek max. 5 %
Výstupní poplatek 0 %
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Private Equity Fund SICAV a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím svých podfondů zhodnocuje finanční prostředky, investuje na kapitálových trzích zejména v USA.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.