Albatris I podfond - Třída A
Naše fondy

Albatris I podfond - Třída A

Začínáme se stovkou potenciálních možností, končíme s několika  nejlepšími.

 

Upřednostňujeme nízké riziko a vysokou návratnost nežinvestovat za každou cenu”.

 

Naše odbornost otevírá přístup k příležitostem v celé Evropě.

Albatris I podfond - Třída A

            Výhody investování:

  • Příležitosti:

Evropská finanční tíseň, regulační změny, nebo neefektivita trhu, soustavně

generují velké množství příležitostí k investici.

  • Potenciál aktiv:

Často jsou příležitostná aktiva výrazně podhodnocena. Pořízení těchto aktiv

představuje významný potenciál pro vysokou návratnost.

  • Návratnost: 

Díky rychlé návratnosti aktiv na trh, můžeme provést dobře načasované

výstupy z aktiv, které mohou maximalizovat naši návratnost investice.

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení

Výzva k úpisu Smlouva o poskytování služeb CODYA Smlouva o úpisu ALBATRIS Klíčové informace - Třída A Ceník Podmínky k investování Pravidla a upozornění
Zahájen úpis investičních akcií
1,- Kč
(od 15.07.2024 do 30.09.2024)
Aktiva ve fondu
Nový fond
Chci investovat
Očekávaný výnos
13 % p.a.
Trvání 5 a více let
Minimální investice 125 000 EUR nebo 1 000 000,- Kč
Vstupní poplatek Max. 5 %
Výstupní poplatek 40 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi;
20 % při odkupu investičních akcií v období 3 – 5 let od jejich vydání investorovi;
0 % při odkupu investičních akcií po 5 a více letech od jejich vydání
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.
Silverline Fund SICAV a.s.
Silverline Fund SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na
rezidenční development.

PORTIVA FONDY II SICAV a.s.
PORTIVA FONDY II SICAV a.s. je český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie v ČR.
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Fond zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů do společnosti FINEMO.CZ SE, které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.
Albatris Special Opportunity Fund SICAV a. s.
Dosahování výjimečných výnosů
pomocí investic do alternativních a
problémových aktiv.