Zakládání fondů

V rámci profesionální péče našeho týmu CODYA
nabízíme založení fondu kvalifikovaných investorů v:

samosprávného fondu,
nesamosprávného fondu obhospodařovaného investiční společností,

ZALOŽENÍ SAMOSPRÁVNÉHO FONDU

Pro vznik samosprávného fondu s právní osobností je nezbytné povolení České národní banky (ČNB) dle par.480 zákona č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (ZISIF).
V praxi jde o správní řízení srovnatelné s procesem získání povolení ČNB k činnosti investiční společnosti, který obvykle trvá 6-9 měsíců od podání žádosti na ČNB.

V průběhu zakládání samosprávného fondu Vám tým CODYA poskytne:

koordinaci potřebných aktivit
spolupráci zakladatelům při založení fondu jakožto právnické osoby vč.vytvoření stanov
poradenství a spolupráci při nastavení organizační struktury, řídícího a kontrolního systému fondu
přípravu kompletní dokumentace pro povolovací řízení na ČNB
zastoupení zakladatele ve správním řízení vedeném ČNB

Po udělení povolení ČNB k činnosti pak fondu můžeme poskytovat služby v oblasti administrace fondu.

ZALOŽENÍ NESAMOSPRÁVNÉHO FONDU OBHOSPODAŘOVANÉHO INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ

Nesamosprávné fondy kvalifikovaných investorů mohou být s právní osobností (nejčastěji akciová společnost s proměnným základním kapitálem) nebo bez právní osobnosti (podílový fond).
Tento typ fondu je obhospodařován a administrován licencovanou investiční společností.
V tomto případě je proces jednodušší než v případě samosprávného fondu.
Nesamosprávný fond neprochází složitým správním řízením, pouze se zapisuje do seznamu fondů kvalifikovaných investorů vedeného ČNB v souladu s právními předpisy.

Pro založení nesamosprávného fondu Vám tým CODYA poskytne:

koordinaci potřebných aktivit
spolupráci zakladatelům při založení fondu jakožto právnické osoby vč.vytvoření stanov
zpracování statutu fondu a klíčových informací s ohledem na investiční strategii fondu
přípravu kompletní žádosti pro zápis fondu do seznamu fondů vedeného ČNB
zastoupení ve správním řízení

Po založení nesamosprávného fondu provádíme jeho obhospodařování a administraci.

V případě Vašeho zájmu budeme rádi, když se s námi spojíte.