Správa fondu

Celé prostředí fondů kvalifikovaných investorů využívá služeb několika subjektů, které disponují pro výkon své činnosti povolením uděleným Českou národní bankou. Mezi základní subjekty patří zejména obhospodařovatel, administrátor a depozitář. Při výkonu své činnosti se řídí příslušnou právní úpravou a schváleným statutem fondu.

Struktura investičního fondu