servis pro média

Kontaktní osoba:
Michal Cpin
Telefon:
+420 725 577 474
E-mail:
cpin@codyainvest.cz

logo pro stažení

logo CODYA

TISKOVÉ ZPRÁVY - AKTUALITY

15. leden 2020 •
CODYA Investiční společnost, a.s. dnes zahájila úpis investičních akcií třídy A a třídy B fondu kvalifikovaných investorů CZECH MEZZANINE FUND SICAV, a.s.
5. prosinec 2019 •
CODYA investiční společnost si dovoluje oznámit, že provoz klientského servisu a linky bude přerušen v období
od 24.12.2019 do 1.1.2020.
Provoz bude obnoven 2.1.2020. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití svátečních dní.
1. říjen 2019 •
CODYA investiční společnost přebírá dnešním dnem do správy fond kvalifikovaných investorů AMADEUS SICAV, a.s.
1. září 2019 •
1.ZÁŘÍ 2019 - CODYA Investiční společnost, a.s. dnes zahájila úpis investičních akcií třídy R a třídy D fondu kvalifikovaných investorů SOLEK SICAV, a.s.
1. květen 2019 •
1. KVĚTEN 2019 - CODYA Investiční společnost, a.s. dnes zahájila úpis investičních akcií fondu kvalifikovaných investorů EXIMIA FUND SICAV, a.s.
1. duben 2019 •
Duben 2019 – investiční společnost CODYA oznamuje, že od dnešního dne jsou aktualizované statuty fondů VIGO SICAV, a.s. a TRIKAYA Nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investiční strategie fondů zůstává beze změny. Informace byly zaslány všem investorům a nová znění statutů jsou k dispozici v klientském systému.
S investičními akciemi hlasovací právo na valné hromadě spojeno není, nestanoví-li zákon jinak. . Pozvánky byly všem akcionářům odeslány na e-mail. Pozvánku a více informací naleznete také na korporátních stránkách fondu.
25. březen 2019 •
CODYA investiční společnost, a.s. jako statutární ředitel fondu VIGO SICAV, a.s. si dovoluje oznámit, že dne 24. dubna od 13 hodin se uskuteční valná hromada fondu.
S investičními akciemi hlasovací právo na valné hromadě spojeno není, nestanoví-li zákon jinak. . Pozvánky byly všem akcionářům odeslány na e-mail. Pozvánku a více informací naleznete také na korporátních stránkách fondu.
25. březen 2019 •
CODYA investiční společnost, a.s. jako statutární ředitel fondu TRIKAYA Nemovitostní fond SICAV, a.s. si dovoluje oznámit, že dne 24. dubna od 11 hodin se uskuteční valná hromada fondu.
S investičními akciemi hlasovací právo na valné hromadě spojeno není, nestanoví-li zákon jinak. Pozvánky byly všem akcionářům odeslány na e-mail. Pozvánku a více informací naleznete také na korporátních stránkách fondu.
1. březen 2019 •
Investiční společnost CODYA dnes zahájila prodej podílovych listů otevřeného podílového fondu CODYA Dividendový fond korporátních dluhopisů.
Pro první měsic prodeje je hodnota podilového listu stanovena ve výši 1 Kč.
13. září 2018 •
Společnost Trikaya Asset Management a.s., jakožto zakladatel fondu Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s., vystavila veřejný příslib garance
10. září 2018 •
CODYA Investiční společnost, a.s. dnes zahájila úpis investičních akcií fondu kvalifikovaných investorů VIGO SICAV, a.s.
12. červen 2018 •
CODYA Investiční společnost, a.s. upozorňuje na aktualizaci znění statutu fondu TRIKAYA nemovitostní fond SICAV, a.s. provedenou k dnešnímu dni. Upravené znění statutu naleznete na stránkách fondu.
16. duben 2018 •
CODYA Investiční společnost, a.s. dnes zahájila úpis investičních akcií fondu kvalifikovaných investorů TRIKAYA nemovitostní fond SICAV, a.s.