PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Investiční společnost CODYA disponuje širokým a zkušeným týmem profesionálů na poli fondů kvalifikovaných investorů.
Zakladatelé i vrcholový tým společnosti mají za sebou dlouholeté působení v oblasti kolektivního investování, ať již z investičních nebo penzijních společností, tak z nemovitostního segmentu. Tým je doplněn profesionály z oblasti účetnictví a daní.
Vzhledem k rostoucí poptávce po alternativních investicích ze strany zkušených investorů se zakladatelé společnosti rozhodli vytvořit profesionální platformu pro tyto potřeby a tak na počátku roku 2018 vzniká investiční společnost CODYA.
Budeme rádi, když s námi spojíte svou investiční budoucnost a objevíte svět investic, který nemusí být závislý jen na kapitálových trzích.

NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme profesionální služby pro fondy kvalifikovaných investorů, které zahrnují zejména vytvoření fondu, jeho obhospodařování nebo administraci.
Všechny činnosti poskytujeme v souladu s právními předpisy a ochranou zájmů investorů.
Provádíme důkladnou analýzu potřeb investorů pro správné stanovení investiční strategie fondů.
Monitorujeme a řídíme rizika fondů při zachování maximální efektivity a obezřetnosti.
Poskytujeme individuální poradenství v oblasti kolektivního investování, fondů kvalifikovaných investorů, právních, účetních a daňových souvislostí s touto oblastí.