Obhospodařování fondů

Náš tým CODYA disponuje obsáhlými zkušenostmi s obhospodařováním fondů standardních i speciálních a to od fondů peněžního a dluhopisového trhu přes akciové fondy až po nemovitostní. Zároveň má tým CODYA zkušenosti se zakládáním a správou fondů kvalifikovaných investorů s celým spektrem investičních nástrojů.

OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU zahrnuje

řízení investic v rámci stanovené investiční politiky
řízení rizik spojených s obhospodařováním fondu
výkon statutárního orgánu u fondů s právní subjektivitou
vydávání statutu fondu, klíčových informací, plnění informačních povinností a další činnosti

U obhospodařovaných fondů jsme současně jejich administrátorem a zajišťujeme tak komplexní proces fungování fondů.
Více informací o administraci.

V případě Vašeho zájmu budeme rádi, když se s námi spojíte.