Přednosti investiční společnosti CODYA

„Naší doménou jsou fondy kvalifikovaných investorů“

Fondy pro vaši investici

Novinky - aktuality

1. květen 2019 •
1.KVĚTEN 2019 - CODYA Investiční společnost, a.s. dnes zahájila úpis investičních akcií fondu kvalifikovaných investorů EXIMIA FUND SICAV, a.s.
1. duben 2019 •
Duben 2019 – investiční společnost CODYA oznamuje, že od dnešního dne jsou aktualizované statuty fondů VIGO SICAV, a.s. a TRIKAYA Nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investiční strategie fondů zůstává beze změny. Informace byly zaslány všem investorům a nová znění statutů jsou k dispozici v klientském systému.
S investičními akciemi hlasovací právo na valné hromadě spojeno není, nestanoví-li zákon jinak. . Pozvánky byly všem akcionářům odeslány na e-mail. Pozvánku a více informací naleznete také na korporátních stránkách fondu.
25. březen 2019 •
CODYA investiční společnost, a.s. jako statutární ředitel fondu VIGO SICAV, a.s. si dovoluje oznámit, že dne 24. dubna od 13 hodin se uskuteční valná hromada fondu.
S investičními akciemi hlasovací právo na valné hromadě spojeno není, nestanoví-li zákon jinak. . Pozvánky byly všem akcionářům odeslány na e-mail. Pozvánku a více informací naleznete také na korporátních stránkách fondu.
25. březen 2019 •
CODYA investiční společnost, a.s. jako statutární ředitel fondu TRIKAYA Nemovitostní fond SICAV, a.s. si dovoluje oznámit, že dne 24. dubna od 11 hodin se uskuteční valná hromada fondu.
S investičními akciemi hlasovací právo na valné hromadě spojeno není, nestanoví-li zákon jinak. Pozvánky byly všem akcionářům odeslány na e-mail. Pozvánku a více informací naleznete také na korporátních stránkách fondu.
1. březen 2019 •
Investiční společnost CODYA dnes zahájila prodej podílovych listů otevřeného podílového fondu CODYA Dividendový fond korporátních dluhopisů.
Pro první měsic prodeje je hodnota podilového listu stanovena ve výši 1 Kč.

V případě Vašeho zájmu budeme rádi, když se s námi spojíte.