Přednosti investiční společnosti CODYA

„Naší doménou jsou fondy kvalifikovaných investorů“

Fondy pro vaši investici

Novinky - aktuality

1. říjen 2019 •
CODYA Investiční společnost, a.s. dnes zahájila úpis investičních akcií třídy R fondu kvalifikovaných investorů Fond českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s.
1. říjen 2019 •
CODYA investiční společnost přebírá dnešním dnem do správy fond kvalifikovaných investorů AMADEUS SICAV, a.s.
1. září 2019 •
1. ZÁŘÍ 2019 - CODYA Investiční společnost, a.s. dnes zahájila úpis investičních akcií třídy R a třídy D fondu kvalifikovaných investorů SOLEK SICAV, a.s.
1. květen 2019 •
1. KVĚTEN 2019 - CODYA Investiční společnost, a.s. dnes zahájila úpis investičních akcií fondu kvalifikovaných investorů EXIMIA FUND SICAV, a.s.
1. duben 2019 •
Duben 2019 – investiční společnost CODYA oznamuje, že od dnešního dne jsou aktualizované statuty fondů VIGO SICAV, a.s. a TRIKAYA Nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investiční strategie fondů zůstává beze změny. Informace byly zaslány všem investorům a nová znění statutů jsou k dispozici v klientském systému.
S investičními akciemi hlasovací právo na valné hromadě spojeno není, nestanoví-li zákon jinak. . Pozvánky byly všem akcionářům odeslány na e-mail. Pozvánku a více informací naleznete také na korporátních stránkách fondu.

V případě Vašeho zájmu budeme rádi, když se s námi spojíte.