Firemní informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název společnosti
CODYA investiční společnost, a.s.
Sídlo
Poňava 135/50, Lelekovice
PSČ 664 31, Česká republika
Centrála
Mojmírovo náměstí 10
Brno-Královo pole, PSČ 612 00
06876897
Povolení k činnosti
na základě rozhodnutí ČNB čj. 2018/021724/CNB/570, sp. zn. S-Sp-2017/00703/CNB/571 ze dne 9. února 2018, které nabylo právní moci dne 10. února 2018
Základní kapitál
2.000.000 Kč; splaceno 100 %
Zakladatelé
Ing.Robert Hlava 50%,
Bc.Martin Pšaidl 50%
Auditor
Ing. Petr Duchek, č.oprávnění 1783
Datová schránka
ec23qxw
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2019