ZDR Investments SICAV, a.s.

Fond se zaměřuje na investování do komerčních nemovitostí, s jejichž akvizicemi, výstavbou, pronájmem,správou a prodejem mají jeho zakladatelé dlouholeté zkušenosti.

Projekty nabývané fondem jsou situovány na území České a Slovenské republiky a plně obsazeny nájemci. ZDR Investments se zaměřuje na akvizice prémiových komerčních nemovitostí s predikovatelným výnosem. Zásadní je lokalita a stav nemovitosti, osoby hlavních nájemců a kvalita nájemních smluv.

Smlouva o úpisu
Aktuální hodnota investiční akcie třídy A

1,2049 CZK (platná pro období od 1.4.2020 až 30.4.2020)

Aktuální hodnota investiční akcie třídy B

1,1631 CZK (platná pro období od 1.4.2020 až 30.4.2020)

Aktuální hodnota investiční akcie třídy C

1,0497 eur (platná pro období od 1.4.2020 až 30.4.2020)

Aktuální hodnota investiční akcie třídy D

1,0497 eur (platná pro období od 1.4.2020 až 30.4.2020)

Informační memorandum
Ceník
Základní informace
Klíčové informace investiční akcie třídy A
Klíčové informace investiční akcie třídy B
Klíčové informace investiční akcie třídy C
Klíčové informace investiční akcie třídy D
Upozornění
Korporátní informace *
*Na této stránce najdete veškeré informace o Fondu, pokud jsou k dispozici