TRIKAYA nemovitostní fond SICAV, a.s.

Cílem zakladatelů fondu a CODYA jako jeho obhospodařovatele a administrátora je trvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí rezidenčního či kancelářského typu včetně výstavby nových nemovitostí a to zejména v Jihomoravském kraji, ale i v dalších lokalitách v ČR a SR. Současně fond může poskytovat financování developerům prostřednictvím půjček či držením dluhopisů. Zakladatelem fondu je společnost TRIKAYA, jejíž majitelé jsou dlouholetí profesionálové v oblasti stavebnictví, disponující hlubokou odborností v tomto odvětví. Společnost je stabilní a etablovanou společností na trhu.

Výzva k úpisu
Smlouva o úpisu
Aktuální hodnota investiční akcie

1,1010 CZK (platná pro období od 1.2.2021 do 28.2.2021)

Ceník
Základní informace
Klíčové informace
Infolist fondu
Upozornění
Korporátní informace *
*Na této stránce najdete veškeré informace o Fondu, pokud jsou k dispozici