TRIKAYA nemovitostní fond SICAV, a.s.

Cílem zakladatelů fondu a CODYA jako jeho obhospodařovatele a administrátora je trvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí rezidenčního či kancelářského typu včetně výstavby nových nemovitostí a to zejména v Jihomoravském kraji, ale i v dalších lokalitách v ČR a SR. Současně fond může poskytovat financování developerům prostřednictvím půjček či držením dluhopisů. Zakladatelem fondu je společnost TRIKAYA, jejíž majitelé jsou dlouholetí profesionálové v oblasti stavebnictví, disponující hlubokou odborností v tomto odvětví. Společnost je stabilní a etablovanou společností na trhu.

Veřejný příslib garance
Výzva k úpisu
Smlouva o úpisu
Aktuální hodnota investiční akcie

1,0269 CZK (platná pro období od 1.9.2019 do 30.9.2019)

Memorandum fondu
Ceník
Základní informace
Klíčové informace
Upozornění
*Na této stránce najdete veškeré informace o Fondu, pokud jsou k dispozici