SOLEK SICAV, a.s.

Cílem investiční společnosti CODYA jako obhospodařovatele a administrátora fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených investory fondu nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb.
Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do společností vlastnících solární elektrárny. Fond současně využije investic do firemních dluhopisů společností, které se zabývají výstavbou či provozováním solárních elektráren, resp. poskytování úročených půjček těmto společnostem

Výzva k úpisu
Smlouva o úpisu
Aktuální hodnota investiční akcie třídy R

1,00 CZK (platná pro období od 1.10.2019 do 31.12.2019)

Aktuální hodnota investiční akcie třídy D

1,00 CZK (platná pro období od 1.10.2019 do 31.12.2019)

Memorandum fondu
Ceník
Základní informace
Klíčové informace investiční akcie třídy R
Klíčové informace investiční akcie třídy D
Upozornění
*Na této stránce najdete veškeré informace o Fondu, pokud jsou k dispozici