SOLEK SICAV, a.s.

Cílem investiční společnosti CODYA jako obhospodařovatele a administrátora fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených investory fondu nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb.
Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do společností vlastnících solární elektrárny. Fond současně využije investic do firemních dluhopisů společností, které se zabývají výstavbou či provozováním solárních elektráren, resp. poskytování úročených půjček těmto společnostem

Veřejný příslib garance
Výzva k úpisu
Smlouva o úpisu
Aktuální hodnota investiční akcie třídy R

1,0052 CZK (platná pro období od 1.4.2020 do 30.6.2020)

Aktuální hodnota investiční akcie třídy D

1,0051 CZK (platná pro období od 1.4.2020 do 30.6.2020)

Memorandum fondu
Ceník
Základní informace
Klíčové informace investiční akcie třídy R
Infolist fondu - třída R
Klíčové informace investiční akcie třídy D
Infolist fondu - třída D
Souhrnné informace – třída Z
Výroční zpráva 2019
Upozornění
*Na této stránce najdete veškeré informace o Fondu, pokud jsou k dispozici