CODYA Dividendový fond korporátních dluhopisů

Cílem investiční společnosti CODYA jako obhospodařovatele a administrátora fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených podílníky fondu nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb.
Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do firemních dluhopisů společností, resp. poskytování úročených půjček společnostem či podnikatelským skupinám,
jejichž hospodaření investiční společnost dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje a to primárně v České republice.

Informace o zahájení prodeje
Smlouva o úpisu
Aktuální hodnota podílového listu

1,0107 CZK - (platná pro období od 1.6.2019 do 30.6.2019)

Ceník
Základní informace
Statut fondu
Klíčové informace
Upozornění
*Na této stránce najdete veškeré informace o Fondu, pokud jsou k dispozici