CODYA fond korporátních dluhopisů OPF

Cílem investiční společnosti CODYA jako obhospodařovatele a administrátora fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených podílníky fondu nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb.
*/ Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do firemních dluhopisů společností, resp. poskytování úročených půjček společnostem či podnikatelským skupinám,
jejichž hospodaření investiční společnost dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje a to primárně v České republice.

Informace o zahájení prodeje
Smlouva o úpisu
Aktuální hodnota podílového listu

1,0486 CZK (platná pro období od 1.5.2020 – 31.5.2020)

Ceník
Základní informace
Statut fondu
Klíčové informace
Infolist fondu
Upozornění
Výroční zpráva 2019
*Na této stránce najdete veškeré informace o Fondu, pokud jsou k dispozici