AMBEAT INVEST SICAV, a.s. – AMBEAT I.Realitní podfond

Podfond se zaměřuje na investování do nemovitostních společností, které vlastní objekty, ve kterých skupina zakladatele fondu poskytuje léčebné a pečovatelské služby.

Zakladatel fondu v této oblasti působí více než 10 let. Projekty nabývané fondem jsou situovány na území České republiky. Tento podfond je určen pro omezený okruh investorů.

Výzva k úpisu
Aktuální hodnota investiční akcie třídy A

1,- CZK (platná pro období od 1.4.2020 do 30.6.2020)

Klíčové informace
Upozornění
Korporátní informace *
*Na této stránce najdete veškeré informace o Fondu, pokud jsou k dispozici