AMADEUS SICAV, a.s.

Primárním cílem je ochrana a konzervativní zhodnocení majetku. Fond se zaměřuje na produkty, které nabízí zajímavý poměr výnosu a rizika.

Většina investic v portfoliu je v českých korunách. Obhospodařovatel fondu ve spolupráci se zakladateli považuje diverzifikaci za úplný základ,který přispívá k minimalizaci rizika. Portfolio je diverzifikováno pomocí různých tříd aktiv (investiční fondy, dluhopisy, půjčky, komodity).

Díky nízké expozici vůči jednotlivým emitentům dochází ke snižování kreditního rizika.

Smlouva o úpisu
Aktuální hodnota investiční akcie třídy A

1,0061 CZK (platná pro období od 1.4.2019 do 30.6.2019)

Aktuální hodnota investiční akcie třídy B

1,0049 CZK (platná pro období od 1.4.2019 do 30.6.2019)

Ceník
Základní informace
Klíčové informace investiční akcie třídy A
Klíčové informace investiční akcie třídy B
Upozornění
Korporátní informace *
*Na této stránce najdete veškeré informace o Fondu, pokud jsou k dispozici