Chci investovat

Seznamte se s postupem, který předchází Vaší investici.
Není to nic složitého, celým procesem Vás ochotně provedeme.
Budeme rádi, když se rozhodnete spojit síly s našimi fondy.

OVĚŘENÍ KVALIFIKOVANOSTI INVESTORA
Ověření kvalifikovanosti investora a výběr vhodného fondu z pohledu cílového trhu fondu
SEZNÁMENÍ S INVESTIČNÍM FONDEM
Seznámení investora s investiční strategií vybraného fondu, poskytnutí statutu, klíčových informací a dalších podkladů
INVESTIČNÍ ROZHODNUTÍ
Rozhodnutí investora o investici do daného fondu
IDENTIFIKACE A KONTROLA INVESTORA
Provedení úkonů podle AML zákona
PODPIS SMLOUVY
Uzavření smluvní dokumentace k úpisu cenných papírů
Platba
Úhrada částky za upisované cenné papíry
VYDÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ
Vydání cenných papírů v příslušné formě (listinné či zaknihované)

V případě Vašeho zájmu budeme rádi, když se s námi spojíte.