Administrace fondů

Oblast fondů kvalifikovaných investorů je významně regulovanou oblastí.Pro provoz fondů jsou stanoveny podmínky celou řadou právních předpisů.
Naše licence nám umožňuje provádět administraci fondů kvalifikovaných investorů čímž, pro zakladatele a investory fondů, zajišťujeme dodržení příslušných právních předpisů a povinností.

ADMINISTRACE FONDŮ zahrnuje z naší strany zejména služby:

vedení účetnictví, zpracování účetních závěrek
výpočet aktuální hodnoty cenného papíru vydávaného fondem (NAV fondu/cenný papír)
vedení seznamu vlastníků cenných papírů vydávaných fondem
zajišťování vydávání a odkupování cenných papírů vydávaných fondem
vyhotovení a aktualizace výroční zprávy tohoto fondu
informační servis investorům
komunikaci s ČNB včetně zajištění výkaznictví
komunikace s depozitářem fondu
korporátní akce (např. organizace valné hromady)

V případě zájmu zajistímei další služby např. v oblastech práva a daní.

V případě Vašeho zájmu budeme rádi, když se s námi spojíte.