VIGO SICAV, a.s.

Cílem zakladatelů fondu a CODYA jako jeho obhospodařovatele a administrátora je trvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb. Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do firemních dluhopisů společností, resp. poskytování úročených půjček společnostem či podnikatelským skupinám podnikajícím zejména z oblasti pojišťovnictví, platebních karet a dalších finančních služeb primárně v České republice. Jde o oblasti, ve kterých zakladatel fondu disponuje širokými a hlubokými znalostmi a do kterých dlouhodobě investuje.

Výzva k úpisu
Smlouva o úpisu
Aktuální hodnota investiční akcie

1,1384 CZK (platná pro období od 1.2.2021 do 28.2.2021)

Memorandum fondu
Ceník
Základní informace
Klíčové informace
Infolist fondu
Upozornění
Korporátní informace *
*Na této stránce najdete veškeré informace o Fondu, pokud jsou k dispozici